Електронска пријава за упис деце у Предшколску установу преко портала Е-управа Зимска бајка у нашем граду Проглашење најбољих спортиста Смедерева за 2019. годину Светосавска академија Срећни новогодишњи и божићни празници


Одржана 19. седница Скупштине града Смедерева

Скупштина града Смедерева, на седници одржаној у уторак, 24. децембра 2013. године, донела је Одлуку о буџету града Смедерева за 2014. годину. Укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци буџета града Смедерева за 2014. годину утврђују се у износу од 3.977.300.000,00 динара. Претходно су одбијена четири амандмана поднета на предложену Одлуку о буџету града Смедерева за 2014. годину.

 

Кaко је оценио известилац, буџет је реално одржив и обезбеђује стабилно функционисање града Смедерева. Домаћински смо се понашали и враћали преузете обавезе из ранијег периода, оценила је градоначелница. Императив у наредној години биће отварање нових радних места, запошљавање, одговорна социјалнa и комунална политика.

 

Одборници су затим усвојили Одлуку о прибављању и располагању стварима у јавној својини града Смедерева, Одлуку о утврђивању закупнина за пословни простор у јавној својини града Смедерева, допуњену Одлуку о накнади за коришћење грађевинског земљишта и Одлуку о прибављању непокретности у јавну својину града Смедерева путем изградње.

 

Донета је Одлука о оснивању Локалног савета за социјална питања, ради подстицања, развоја и јачања услуга социјалне заштите на нивоу локалне заједнице и којом се уређује састав и делокруг Савета, права, дужности и одговорности чланова Савета, начин рада Савета и друга питања од значаја за рад Савета.

 

Усвојен је и сет одлука у вези са увођењем самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До - утврђен је Предлог одлуке о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До, донета Одлука о расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До и Одлука о образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Добри До и именовању чланова Комисије.

 

Скупштина града Смедерева донела је Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора (у функцији Надзорног одбора) Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево о усвајању Нацрта уговора о статусној промени издвајања уз припајање, као и Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора (у функцији Надзорног одбора) Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево о усвајању Нацрта уговора о статусној промени издвајања уз припајање.

 

Одборници су дали сагласност на Програм пословања и Измене и допуне Програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Смедерево за 2013. годину и то: Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево, Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља Смедерево, Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево, Јавног комуналног предузећа Пијаце Смедерево, Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево, Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево

и Јавног предузећа Телевизија Смедерево.

 

Усвојена је Информација о резултатима бербе јесењих култура и сетви пшенице у 2013. години на територији града Смедерева и постигнута  сагласност у вези са захтевом „Куглашког клуба Смедерево 1959" за коришћење назива града Смедерева у називу овог клуба.

 

У оквиру допуне предложеног дневног реда 19. седнице Скупштине града Смедерева, разматрани су предлози решења из области разрешења, именовања и избора.

 

Дипломирани економиста Јована Николић именована је за вршиоца дужности директора Туристичке организације града Смедерева, дипломирани политиколог Снежана Петровић именована је за вршиоца дужности директора Радничког универзитета Смедерево и дипломирани економиста Првослав Недељковић именован је за вршиоца дужности заменика директора Дома здравља „Смедерево" у Смедереву.

 

Градоначелница Смедерева се досадашњим члановима Градског већа, др Ивану Стевановићу, Ненаду Максићу и Добрици Глишићу, који су поднели неопозиве оставке, захвалила на сарадњи, а Скупштина града Смедерева је, на предлог градоначелнице др Јасне Аврамовић, за новог члана Градског већа изабрала Милана Лукића, који ће ресорно бити задужен за рад јавних предузећа. Изменом Статута, Градско веће града Смедерева у наредном периоду имаће 9, уместо досадашњих 11 чланова.