Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Одржана 20. седница Градског већа

Чланови Градског већа утврдили су у четвртак и предложили Скупштини града на усвајање Предлог одлуке о начину остваривања права на повлашћену или бесплатну  вожњу на територији града Смедерева.

Овом Одлуком ближе се уређује остваривање права на повлашћену или бесплатну вожњу за ученике средњих школа, студенте виших школа и факултета, лица старија од 65 година, чланове социјално хуманитарних организација, чланове удружења ратних, мирнодопских и војних инвалида и цивилних жртава рата, под условом да имају пребивалиште на територији града Смедерева.

Предлог одлуке о оснивању Фонда за образовање Смедерево такође је упућен Скупштини града са којим су се у четвртак сагласили чланови Градског већа.

Из надлежности Градског већа, прихваћена је измена финансијског плана сеоских месних заједница за 2012. годину, код месних заједница Радинац, Удовице и Михајловац. Предлог измене финансијског плана код поменутих сеоских месних заједница сачињен је на основу измена планираних расхода за капиталне трансфере у складу са одлукама о преусмеравању планираних средстава у финансијским плановима тих месних заједницама.

Чланови Градског већа сагласили су се и упутили Скупштини града на усвајање предлог за добијање сагласности за коришћење имена града Смедерева у називу Рвачког клуба Смедерево.