Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Одржана 20. седница Скупштине града Смедерева

Двадесета седница Скупштине града Смедерева, прва у овој години, одржана је у петак у Центру за културу. Заседање није одржано у службеним просторијама, због радника Фабрике железничких возила Желвоз који од 15. јануара изражавају протест у сали Скупштине града.

 

После усвајања записника са претходне седнице, потврђен је мандат одборнику Радиши Милићу, који је кандидован за одборника са листе Коалиције за боље Смедерево. Претходно је константован престанак мандата Милану Лукићу, који је на 19. седници изабран за члана Градског већа.  

 

Одборници су потом усвојили Одлуку о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације објеката на територији града Смедерева, Одлуку о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама града Смедерева, а ван снаге је стављена Одлука о одређивању надлежног органа за давање сагласности на цене у одређеним делатностима из надлежности града Смедерева.

 

Одлуком о измени Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде града Смедерева, орган управљања Фонда биће Управни одбор, чији ће председник заступати и представљати Фонд, уместо досадашњег директора који је поднео оставку. Како је образложено, разлог за доношење ове Одлуке је рационализација трошкова Фонда за развој пољопривреде града Смедерева, а председник Управног одбора је лице запослено у надлежном одељењу Градске управе града Смедерева и ту функцију обавља без накнаде.

 

Поред Одлуке о промени оснивачког акта Радничког универзитета у Смедереву, због указане потребе усаглашавања са донетим законима у међувремену, усвојена је и Одлука о покретању поступка за оснивање удружења „Национална асоцијација локалних канцеларија за младе" у сарадњи са другим локалним самоуправама у Републици Србији.

 

Као једна од одлука за коју је потребна апсолутна већина гласова одборника, прихваћена је предложена Одлука о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Сараорци, расписивању референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Сараорци и образовању Комисије за спровођење референдума о увођењу самодоприноса за подручје Месне заједнице Сараорци и именовању чланова Комисије.

 

Потом су одборници дали сагласност на програме пословања за 2014.годину јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево - ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, ЈКП Водовод Смедерево, ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, ЈКП Паркинг сервис Смедерево, ЈКП Пијаце Смедерево, ЈКП Чистоћа Смедерево и ЈКП Градска стамбена агенција Смедерево.

 

Скупштина града Смедерева дала је сагласност и на План рада и Финансијски план Радничког универзитета Смедерево за 2014.годину.

 

У оквиру исте тачке дневног реда усвојена су решења о измени решења о именовању чланова школских одбора основних школа - „Бранислав Нушић" у Смедереву, „Др Јован Цвијић" у Смедереву, „Бранко Радичевић" у Смедереву, „Доситеј Обрадовић" у Смедереву, „Херој Света Младеновић" у Сараорцим, „Вук Караџић" у Липама, „Доситеј Обрадовић" у Вранову, „Бранко Радичевић" у Лугавчини, „Ђура Јакшић" у Малој Крсни, „Вожд Карађорђе" у Водњу, „Иво Андрић" у Радинцу, „Коста Манојловић" у Смедереву, затим средњих школа - Техничке школе у Смедереву, Гимназије у Смедереву, Текстилно-технолошке и пољопривредне школе „Деспот Ђурађ" у Смедереву и Економско-трговинске школе у Смедереву, а одборници су усвојили и Решење о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Свети Сава" у Смедереву.

 

Прихваћени су извештаји о резултатима спроведених референдума о увођењу самодоприноса за подручја сеоских месних заједница Биновац, Вучак и Удовице.

 

Као допунска тачка, прихваћена су и предложена Решења из области разрешења и именовања - директора Центра за социјални рад Смедерево, председника и чланова Управног одбора Дома здравља Смедерево.