Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Одржана 25. седница Градског већа

На седници Градског већа у четвртак прихваћен је Закључак да Дирекција за урбанизам и надлежно одељење у Градској управи размотре планска акта у вези са писмом о намерама које је поднео потенцијални инвеститор за рециклажу електронског, електричног и гуменог отпада.

Конзорцијум ромских фирми „Roma Investment Group“ у чијем саставу се налази фирма „Митровић и др. Промет“ из Осипаонице, у сарадњи са групом фирми из Немачке, започела је пројекат изградње погона за рециклажу електричног, електронског и гуменог отпада.

„Roma Investment Group“ и пословни партнери из Немачке планирају да запосле 100 припадника ромске националне заједнице у периоду од годину дана од почетка рада погона. Претходно би била организована обука за будуће запослене на којој би стекли квалификацију за рад у овом савременом погону.

Вредност инвестиције је 7.000.000 евра, а по обављању свих административних послова и добијања средстава почетак изградње погона могао би да буде реализован до августа 2013.године.

Градско веће је на седници у четвртак усвојило и предлоге за давање сагласности на измене и допуне програма пословања за 2012.годину јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево и предложиће их Скупштини града на усвајање.

Скупштини града Смедерева биће предложена на усвајање и решења о постављењу градског јавног правобраниоца и заменика градског јавног правобраниоца, којима истиче мандатни период у овом месецу.

Чланови Већа прихватили су Предлог за давање сагласности на Статут Дома здравља Смедерево, као и Информацију о земљишту чији је корисник Привредно друштво за производњу и прераду челика Железара Смедерево д.о.о. које је од значаја за град Смедерево.

Веће је позитивно оценило и информације о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Смедерева и о неопходности усвајања измена и допуна планова и програма директних и индиректних корисника буџетских средстава и јавних предузећа за 2012. годину.