Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


Одржана 27. седница Градског већа

Чланови Градског већа сагласили су се на седници у четвртак са Одлуком Управног одбора Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште од 8. новембра и Нацртом јавног огласа о прикупљању понуда за отуђење око 3 хектара грађевинског земљишта по цени мањој од тржишне цене.

Предметна парцела налази се у Зони привредних делатности у зони Б, у којој се у начелу планира развијање индустријских и производних капацитета, као и пратећих и допунских делатности уз индустрију и у њеној функцији.

Програмски оквир производних делатности је из домена лаке индустрије, виши облици прераде, високотехнолошке производње електронских, металних, текстилних, хемијских, прехрамбених производа и слично, а искључују се делатности за које је обавезна процена утицаја на животну средину.

Будући инвеститор имаће обавезу да, у складу са позитивним прописима, има најмање 120 новозапослених радника до краја треће године рада објекта, што је један одсто од 12.000 запослених у привреди Смедерева, а конкурс се не везује за одређеног инвеститора. Следећи корак у процедури је добијање сагласности Владе Србије, после чега следи прикупљање понуда, прибављање дозвола и отпочињање производње.

Одлучивало се и по жалбама изјављеним на решења Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева. Задужена је надлежна комисија да обиђе једну од породица и накнадно предложи Градском већу одлуку по том питању.

На седници Градског већа прихваћена су и мишљења и предлози радних тела Скупштине града Смедерева о материјалима увршћеним у дневни ред седнице, заказане за 19. новембар.