Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Одржана 3. седница Скупштине града Смедерева

На седници Скупштине Града Смедерева, одржаној у уторак, разматрани су начини и критеријуми за остваривање финансијске помоћи пензионерима и питања из области пољопривреде.
 

Одборници су именовали директора Фонда за развој пољопривреде Града Смедерева. За новог директора именован је Јовица Вујовић, који је и у претходном периоду обављао ову дужност.

Из области пољопривреде, данас је прихваћен предлог решења о образовању Стручне комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Смедерева и спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у граду Смедереву.
 
Скупштина Града Смедерева је усвојила и Одлуку о начинима и критеријумима за остваривање финансијске помоћи пензионерима града Смедерева.
 
Финансијску помоћ моћи ће да остварују категорије пензионера који имају пребивалиште на територији града Смедерева и остварују право до минималне и минималну пензију на основу расположивих и достављених података које Одељењу за јавне службе ГУ доставља Републички фонд за ПИО – Филијала Смедерево.
 
Висина давања финансијске помоћи пензионерима града Смедерева утврђује се у висини од 20 одсто од минималне пензије и исплаћује се једнократно, најкасније до 1. децембра.