Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Одржана 32.седница Градског већа

Из надлежности Скупштине града, на 32.седници Градског већа, прихваћен је нацрт Одлуке о измени Одлуке о организацији Градске управе града Смедерева. Наведеном изменом Одлуке, предлаже се смањење броја организационих јединица у Градској управи, са досадашњих 15 на 8 организационих јединица.

Чланови Градског већа прихватили су информацију у вези са могућношћу изградње погона за рециклажу електронског, електричног и гуменог отпада на потезу поред магистралног пута М 24 у Малој Крсни и у вези са тим задужено је Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности Градске управе Смедерево да припреми нацрт одлуке о изради плана детаљне регулације Ливадак у Малој Крсни.

Веће се сагласило и са информацијом о активностима предузетим на припреми пројектне документације са којима ће град Смедерево, преко Института Кирило Савић, аплицирати за добијање новчаних средстава из европских приступних фондова.

У четвртак је прихваћен предлог за давање сагласности на план расподеле средстава планираних ребалансом буџета за финансирање градских месних заједница, као и извештај Савета за безбедност саобраћаја о реализацији програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2012. години на подручју града Смедерева, извршеним активностима и утрошку средстава.

Такође се одлучивало по жалбама изјављеним на решења Одељења пореске администрације Градске управе града Смедерева, којима су утврђене обавезе по основу локалне комуналне таксе за истицање фирме, накнаде за заштиту животне средине и пореза на имовину.