Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Одржана 4.седница Скупштине града Смедерева

Након потврђивања мандата новим одборницима, Скупштина града Смедерева прихватила је, на седници у четвртак, завршни рачун буџета за 2011. годину и ребаланс буџета града Смедерева за 2012. годину, а из области финансија и Информацију о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета за првих шест месеци ове године.

Одборници су усвојили Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева, чији су укупни приходи и примања и укупни расходи и издаци буџета утврђени у износу од 3.329.400.000 динара.

Прихваћена је и Одлука о усвајању елабората о оправданости отуђења грађевинског земљишта у јавној својини под условима повољнијим од тржишних. Реч је о локацији у индустријској зони – индустријском парку, планираној за потенцијалне инвеститоре.

У оквиру ове тачке, усвојен је и Закључак којим се јавни правобранилац задужује да, у име града Смедерева, упути захтев Влади Србије за давање претходне сагласности на отуђење предметног грађевинског земљишта.

Такође, задужено је надлежно одељење Градске управе Смедерева да текст Уговора о отуђењу предметног грађевинског земљишта у јавној својини, преко Градског већа,упути Скупштини града Смедерева на претходну сагласност.

Током поподневног дела седнице одборници су се сагласили са предложеном Одлуком о оснивању Дома здравља Смедерево. Одлуком се регулише поступак којим Град преузима од Републике Србије оснивачка права над Домом здравља, издвајањем организационе јединице из Здравственог центра Свети Лука.

Усвојена је и Одлука о остваривању финансијске помоћи трудницама и породиљама града Смедерева.

Право на једнократну финансијску помоћ оствариваће труднице са утврђеним најмање трећим месецом гравидитета и под условом да она и њен брачни друг имају пребивалиште на територији града Смедерева најмање годину дана пре ступања на снагу ове одлуке.

Финансијска помоћ трудницама града Смедерева исплаћује се једнократно у износу од 30.000 динара, а на основу примања по члану домаћинства.

Право на остваривање финансијске помоћи остварују породиље за свако новорођено дете, под условом да породиља у тренутку рођења детета има пребивалиште на територији града Смедерева и да је уписана у бирачки списак града Смедерева. Породиље које испуњавају услове оствариваће финансијску помоћ у износу од 20.000 динара.

Поред тог износа, град Смедерево обезбеђује и беби пакет за свако новорођено дете. Део одлуке који се односи на породиље, ступа на снагу осмог дана од објављивања у Службеном листу града Смедерева.

Усвојена је и Одлука о начину остваривања права на повлашћену или бесплатну  вожњу на територији града Смедерева.

Овом Одлуком ближе се уређује остваривање права на повлашћену или бесплатну вожњу за ученике средњих школа, студенте виших школа и факултета, лица старија од 65 година, чланове социјално хуманитарних организација, чланове удружења ратних, мирнодопских и војних инвалида и цивилних жртава рата, под условом да имају пребивалиште на територији града Смедерева.

Скупштина града Смедерева прихватила је потом одлуке о кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији града Смедерева и о уређењу фасада.

Одборници су се сагласили и са одлукама о изменама и допунама Одлуке о организовању Установе Спортски центар, о престанку важења Одлуке о оснивању Фонда за противпожарну заштиту и о оснивању Фонда за образовање Смедерево.

Усвојени су и предлози атака из области пољопривреде, међу којима је Информација о припремама за јесење радове у пољопривреди на територији града Смедерева.

Такође је дата сагласност на измене решења о именовању чланова пет школских одбора у   основним школама у сеоским месним заједницама и две у Смедереву, које су се нашле на дневном реду због законске обавезе.

Једногласно је добијена сагласност и за коришћење имена града Смедерева у називу Рвачког клуба Смедерево.

Донета су решења о оснивању сталних радних тела Скупштине града Смедерева и избору чланова комисија и савета. Усвојено је и решење о именовању председника, чланова и секретара Изборне комисије за избор одборника Скупштине града Смедерева у сталном саставу и њихових заменика. За председника је именован дипломирани правник, Љубан Митрески, који је и раније обављао ову одговорну дужност.

На обимном дневном реду, нашла су се и решења о разрешењу и именовању вршилаца дужности директора јавних предузећа и појединих установа.

За вршиоца дужности директора ЈКП Пијаце именован је Божидар Станковић, за вршиоца дужности директора ЈКП Чистоћа Кристијан Ђурић.

Специјалиста медицине рада, др Весна Ивковић, именована је за вршиоца дужности директора Дома здравља Смедерево, за њеног в.д. заменика именован је специјалиста Ургентне медицине, др Добрица Јанковић, а именовани су и привремени управни и надзорни одбори Дома здравља Смедерево.

Нови вршилац дужности директора Центра за културу од данас је дипломирани правник, Драгољуб Мартић, док ће вршилац дужности директора Туристичке организације града Смедерева бити дипломирани политиколог, Слободан Марковић.

Решењем о именовању директора Фонда за образовање Смедерево, нови вршилац дужности директора биће професор математике из Смедерева, Гордана Ристић.

Скупштина града Смедерева, на крају седнице 1.новембра, прихватила је Решење о образовању Градског штаба за ванредне ситуације на територији града Смедерева, за чијег је команданта именована градоначелница, др Јасна Аврамовић.