Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Одржана 47.седница Градског већа

У петак је одржана 47.седница Градског већа града Смедерева, на чијем су се дневном реду, поред осталог, нашли предлози за давање сагласности на планове и програме рада, као и финансијски планови за 2013.годину установа и једног фонда чији је оснивач Град Смедерево.

Скупштини града Смедерева биће упућени на усвајање предлози Центра за културу, Народне библиотеке Смедерево, Историјског архива, Музеја, Регионалног завода за заштиту споменика културе, Центра за социјални рад, Радничког универзитета, Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу (повучено), Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању и Фонда за образовање Смедерево.

Градско веће је дало сагласност на Правилник о организацији и систематизацији послова (радних места) Центра за културу Смедерево.

Прихваћен је Предлог плана поступања са споредним животињским производима – Систем за сакупљање споредних производа животињског порекла у Граду Смедереву, уз Закључак да се до следеће седнице пронађе одговарајућа локација за ове намене.

Предлог Локалног акционог плана запошљавања за 2013.годину такође је усвојен на седници у петак. План представља инструмент спровођења активне политике запошљавања у Граду Смедереву у 2013.години.

Националним акционим планом је предвиђено да локална смоуправа може до 31.јануара, преко надлежне филијале Националне службе за запошљавање, поднети захтев Министарству рада, запошљавања и социјалне политике за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2013.години.

У складу са Одлуком о буџету града Смедерева за 2013.годину, за реализацију активне политике запошљавања, планирана су средства у износу од 9.000.000 динара.

На данашњој седници је усвојен и Правилник о поступку решавања захтева за накнаду штете коју су начинили пси луталице, којим се утврђују поступак и начин решавања захтева грађана.