Електронска пријава за упис деце у Предшколску установу преко портала Е-управа Зимска бајка у нашем граду Проглашење најбољих спортиста Смедерева за 2019. годину Светосавска академија Срећни новогодишњи и божићни празници


Одржана 5. седница Скупштине града Смедерева

У понедељак је одржана 5. седница Скупштине града Смедерева. Након утврђивања дневног реда, одборнику Божидару Станковићу, који однедавно обавља дужност вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа Пијаце, констатован је престанак мандата, а потврђен је нови одборнички мандат одборнику Милији Баровићу.

Скупштина града Смедерева сагласила се, на седници у понедељак, са Статутом Дома здравља Смедерево. На претходној седници, усвојена је Одлука о оснивању Дома здравља у Смедереву, којом је утврђено да је Дом здравља дужан да донесе Статут у року од 60 дана од дана ступања на снагу Одлуке. Привремени управни одбор Дома здравља је на седници 8. новембра донео Статут, а Законом о здравственој заштити, поред осталог, предвиђено је да на Статут здравствене организације сагласност даје Оснивач, по претходно прибављеном мишљењу Министарства здравља Републике Србије.

Усвојена је и Информација о земљишту чији је корисник Привредно друштво за производњу и прераду челика Железара Смедерево д.о.о. које је од значаја за град Смедерево.

У оквиру ове тачке дневног реда, задужени су градоначелник и председник Скупштине града Смедерева да још једном упуте захтев Влади Републике Србије и Скупштини Железаре Смедерево д.о.о. да земљиште у обухвату ПДР-а Дунавска обала, од Веслачког клуба до марине, као и парцеле у Радинцу, на којима се налази извориште пијаће воде са постројењем воде за пиће, затим висински резервоар и постројење за прераду фекалних отпадних вода, пренесу у својину града Смедерева.

Скупштини града Смедерева прихватила је и решења о постављењу градског јавног правобраниоца и заменика градског јавног правобраниоца, којима истиче мандатни период у овом месецу, као и именовању председника, чланова и секретара Изборне комисије за избор одборника Скупштине града.

У складу са позитивним прописима, одборници су се сагласили и са изменом Одлуке о оснивању Градске стамбене агенције, која је, поред осталог, преузела послове чишћења зграда и опреме од Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију.

Поводом усклађивања са недавно усвојеним ребалансом буџета, усвојене су измене и допуне програма пословања за 2012.годину јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево, а прихваћена су и решења из области именовања управних и надзорних одбора предузећа, установа, организације и фондова чији је оснивач, односно суоснивач град Смедерево.