... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


Одржана 7.седница Скупштине града Смедерева

У понедељак је одржана 7.седница Скупштине града Смедерева, на којој је усвојен буџет града Смедерева за 2013.годину, оцењен као функционалан и одржив.

Скупштина града Смедерева је на почетку заседања најоштрије осудила физички напад на одборницу, посланицу и председницу Градског одбора Социјалистичке партије Србије Сузану Спасојевић, која је прошлог уторка нападнута у ходнику своје зграде.

Као прва тачка дневног реда, била је додела новог одборничког мандата Бојани Митровић, апсолвенту екологије, првој на листи Уједињених региона Србије после Славише Перића, који је на претходном заседању поднео оставку.

На дневном реду седнице Скупштине града Смедерева у понедељак нашли су се предлози аката из области финансија. Усвојен је пројектовани буџет за 2013.годину у износу од 2.960.000.000 динара, а одборници су прихватили и информацију о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за првих девет месеци ове године.

Током расправе, после председниковог изрицања три опомене и одузимања речи, одборници су донели одлуку о удаљењу председника одборничке групе УРС-а Милана Допуђе са седнице Скупштине града Смедерева, који је претходно блокирао рад не желећи да се удаљи са говорнице.

Градоначелница је потом предложила да у паузи заседа Градско веће, након чега је донета одлука да се са дневног реда повуче предлог Одлуке о локалним комуналним таксама.

Скупштина је на седмој седници усвојила Одлуку о измени Одлуке о организацији Градске управе града Смедерева. Наведеном изменом Одлуке, предложено је смањење броја организационих јединица у Градској управи, са досадашњих 15 на 8 организационих јединица.

Дата је сагласност на одлуке Управног одбора Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерева о обезбеђењу два дугорочна кредита, у циљу обезбеђења средстава за континуирано снабдевање и набавку мазута, измирења дуга и наставка
редовног пословања предузећа.

Одборници су се сагласили са предлогом Одлуке о условима прибављања и отуђења непокретности, отуђења покретних ствари у јавној својини, давању у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања, прикупљања писмених понуда и непосредне погодбе.

Прихваћена је и измењена Одлука о о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња. Члан 40. Одлуке о условима држања, поступања и заштите домаћих животиња биће измењен и спорне одредбе које се односе на уступање животиња за научно истраживачки рад биће избачене.

Прихваћени су нацрти решења из области именовања привременог управног и надзорног одбора Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце“, именован је вршилац дужности директора ЈП Спортски центар, као и председник, заменик председника и чланови УО Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању и усвојена решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево и УО Апотеке Смедерево.

Скупштина је прихватила и захтев Пливачко-ватерполо клуба „Смедерево“ за коришћење имена града.

Седма седница Скупштине града Смедерева завршила је рад око 22 сата, а заменик председника је наговестио до краја године одржавање још једне седнице, на којој би, поред осталог, требало да се нађе предлог Одлуке о локалним комуналним таксама.