Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Одржана 73.седница Градског већа града Смедерева

Градско веће се на седници у четвртак сагласило са Финансијским планом сеоских месних заједница града Смедерева за 2013.годину.

 

Финансијски план сеоских месних заједница урађен је на основу финансијских планова сеоских месних заједница који садрже планиране приходе и расходе средстава самодоприноса и средстава буџета за капиталне и текуће трансфере, у складу са Одлуком о буџету града Смедерева за за 2013.годину.

 

Усвојен је Програм контроле квалитета воде са јавних чесми и купалишта у Смедереву за 2013.годину. Такође је закључено да се накнадно донесе програм и да се сукцесивно оспособљавају јавне чесме за употребу и да се почне од чесме код Цркве.

 

Прихваћен је предложени Закључак о утврђивању полазних основица за утврђивање пореза на имовину физичких лица за 2013.годину, које ће остати на прошлогодишњем нивоу.

 

Донето је Решење о давању сагласности на Правилник о финансирању, раду и условима за остваривање права на услугу бесплатног оброка (Народне кухиње) на територији града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор пружаоца услуге бесплатног оброка.

 

Веће се сагласило са Решењем о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце" Смедерево.

 

Прихваћене су и одлуке о коефицијентима за обрачун и исплату плата вршиоца дужности директора, као и запослених у Установи за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју „Сунце" Смедерево.

 

Већници су усвојили Одлуку о манифестацијама у области спорта од значаја за град које се финансирају из буџета града Смедерева, коју је предложила надлежна Комисија. У области спорта, усвојена је и Информација о допунама приговора на Одлуку о избору програма који се финансирају из буџета града Смедерева.

 

Градско веће је прихватило Извештај Централне комисије за попис о извршеном годишњем попису имовине, потраживања и обавеза за 2012.годину, а затим се одлучивало

по жалбама грађана.