Висока делегација ХБИС Гроуп у посети Смедереву ... ... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше


Одржана 75. седница Градског већа

Због обимног дневног реда, 75. седница Градског већа града Смедерева, одржана у два дана, трајала је готово девет сати.

 

Члановима Већа је представљена Информација о појави града и суградице са обилном кишом на територији града Смедерева 25. и 26. маја, када је испаљено 67 противградних ракета. Штете на воћњацима су од 10 до 60 одсто. Било је речи и о невремену које је у прошли четвртак погодило Суводол, Мало Орашје, Водањ, Луњевац и Сеоне, уз податак да су са 13 противградних станица  испаљене 34 противградне ракете.

 

Закључено је да се организује састанак са представницима Радарског центра Букуља, као и да се изврши комплетна процена штете, али и да се надокнади штета, односно да се планирају буџетска средства за надокнаду штете.

 

У наставку су разматрани извештаји о раду и пословању за 2012. годину јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево - ЈКП Зеленило и гробља, ЈКП Чистоћа. Сви извештаји су детаљно разматрани, уз инсистирање градоначелнице и чланова Већа да се разјасне све појединачне ставке извештаја, који су били спорни, Са дневног реда су повучени  извештаји о пословању ЈКП Паркинг сервис, Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију и ЈП Градска стамбена агенција Смедерево, а допуњени би требало да се нађу на наредној седници.

 

На седници се расправљало о извештајима о раду и финансијском пословању за 2012. годину установа чији је оснивач град Смедерево и препоручене мере рационализације.

 

Директорима установа је речено да попишу бројила за електричну енергију, са стањем на дан 01. 06. 2013. године и да се закључају „фиксни" телефони у установама. Све мере штедње, којих ће директори морати да се придржавају, биће достављене у писаној форми. Установама је препоручено обустављање упошљавања нових радника, као и да, у складу са могућностима, ускладе радно време са Градском управом.

 

Повучен је извештај Апотекарске установе „Смедерево", који ће бити допуњен информацијом о просечним зарадама, исплаћеној стимулацији и суфициту. Разговарало се и о могућим несташицама појединих лекова. Препоручено је да ова установа упути захтев Градском већу, на основу којег ће Веће дати сагласност за поступање по закљученим уговорима од почетка године и приступању набавци недостајућих лекова, за потребе на месечном нивоу, односну до завршетка јавне набавке. Циљ је да грађани не остану без лекова.

 

Већници су прихватили информацију о финансијском пословању Центра за социјални рад, а за следећу седницу је потребно припремити податке о броју корисника социјалне помоћи. Центар за социјални рад Смедерево финансиран је у 2012. години из Републике са 50 милиона динара, а из буџета Града са 74 милиона динара.

 

Такође се разговарало и о социјалним картама. Званично упутство од надлежног Министарства није стигло, па се тренутно користе актуелни подаци и методи утврђивања права на социјалну заштиту.

.

Извештај о раду и финансијском пословању Радничког универзитета Смедерево је  прихваћен и упућен Скупштини на усвајање. Закључак је да се попише имовина и предложи статус Радничког универзитета Смедерево за следећу седницу Градског већа.

 

Због тражених допуна у материјалима, повучени су извештаји Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево, са препоруком да просечна зарада и по квалификацијама, као за сва предузећа и установе, буде приказана у материјалу.

 

Извештаји Установе Смедеревско одмаралиште на Ртњу и Центра за културу Смедерево, због недостатака, повучени су са дневног реда. Закључак је да се руководство Града, током јуна, састане са свим запосленима у Установи Смедеревско одмаралиште на Ртњу и извођачима радова на Ртњу.

 

На истој седници усвојени су и предложени Скупштини на усвајање извештаји о раду и финансијском пословању Регионалног завода за заштиту споменика културе Смедерево, Историјског архива у Смедереву, Народне библиотеке Смедерево, Музеја у Смедереву и Туристичке организације града Смедерева за 2012. годину и констатовано да ће, у складу са пуњењем буџета, извршење свих планираних активности установа бити максимално 70 одсто.

 

На дневном реду нашла се и Информација о закључењу Споразума о преузимању дуга за испоручену електричну енергију Установе спортски центар између Града и привредног друштва „Центар" д.о.о. Крагујевац ЕД „Електроморава" Смедерево, коју су већници прихватили.

 

Градско веће је дало сагласност на Ценовник услуга паркирања ЈКП Паркинг сервис Смедерево и усвојило захтев СП Ласта Смедерево за корекцију цена услуга отпрема и пријема путника, што се третира као комунална услуга и први пут се појављује пред члановима Градског већа, са применом од 1. јуна.

 

Информација у вези са молбама нерегистрованих ауто-такси превозника за издавање картона естетског прегледа возила је прихваћена и усвојени су сви захтеви странака, а потом се расправљало о жалбама пореских обвезника изјављеним на решења о утврђивању локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и пореза на имовину физичких лица Одељења локалне пореске администрације.

 

Веће је донело и Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пружаоца услуга из области јавног информисања који се финансирају из буџета града Смедерева и за спровођење јавног конкурса за избор пружаоца услуга у овој области.