Висока делегација ХБИС Гроуп у посети Смедереву ... ... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше


Одржана 82. седница Градског већа града Смедерева

У четвртак је одржана 82. седница Градског већа града Смедерева.

 

Након усвајања записника са претходне две седнице, разматран је Извештај о раду и Извештај о оствареним приходима и извршеним расходима Фонда за младе таленте за 2012. годину, који ће бити предложен Скупштини града на усвајање.

 

Закључено је да Фонд за образовање, секретар Градског већа и ресорно задужен члан Градског већа,  сачине текст циркуларног писма и обавесте бивше кориснике и правне субјекте, како би постали чланови Фонда, а чланарином да се увећају средства Фонда. Такође, директорка Фонда да размотри могућност да корисници, по запослењу, буду у обавези да постану чланови Фонда и да део стипендија врате Фонду. Наложено је да се такав предлог упути корисницима у последњих десет година, као и да се ажурира списак корисника у том временском периоду.

 

Из надлежности Градског већа, донет је Закључак о расписивању конкурса за постављење начелника Градске управе на период од пет година, због истицања мандатног периода, а да градоначелница формира Комисију за утврђивање предлога кандидата. Закључено је да се до 12. августа размотри неопходност постављења заменика начелника Градске управе Смедерево.

 

На дневном реду се нашла и Информација о појави суградице са обилном кишом на територији града Смедерева у периоду од 21. 06. до 24. 06. 2013. године и дејства противградне заштите на дан 06. 07. 2013. године. У том периоду су са 22 станице испаљене 52 противградне ракете.

 

Већници су прихватили информације о ценовницима Јавног предузећа Градска стамбена агенција Смедерево, о вршењу услуга по уговору и о Ценовнику са нормативом неуговорених димничарских услуга са ценом норма часа.

 

Дата је сагласност на Одлуку о додели субвенција за набавку опреме - система за наводњавање регистрованим пољопривредним газдинствима.

 

Веће је прихватило Информацију о спроведеном поступку преговарања пре закључења Уговора о пројектовању и изградњи постројења за прераду воде у Шалинцу, ЈКП Водовод Смедерево и дало сагласност директору ЈКП Водовод Смедерево да потпише Уговор о пројектовању и изградњи постројења за прераду воде у Шалинцу са Конзорцијумом „JVP Porr-UNIHA-MILLENIUM TEAM, Austria", у складу са Информацијом.

 

Усвојен је предлог Управном одбору ЈП Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево за доношење Одлуке о расписивању Јавног огласа за јавно надметање или прикупљање понуда Јавним огласом ради отуђења катастарске парцеле број 2914 у К.О. Смедерево.

 

Након представљања Извештаја о спроведеном поступку Јавног конкурса за избор пружаоца услуга из области јавног информисања који се финансирају из буџета града Смедерева, Градско веће је усагласило предлог Одлуке о избору пружаоца услуга из области јавног информисања који се финансирају из буџета града Смедерева за 2013. годину.

 

Потом се одлучивало по жалбама грађана.