Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Одржана 84. седница Градског већа

У понедељак је одржана 84. седница Градског већа града Смедерева.

 

Након разматрања записника са 83. (телефонске) седнице Градског већа града Смедерева, прихваћена је Информација о субвенционисању закупа тезги на Зеленој и Млечној пијаци.

 

На дневном реду нашла се и Информација у вези са Закључком Градског већа града Смедерева, број 037-296-2/2013-07 од 01.06.2013. године, а у вези са радом ЈП „Смедеревска тврђава". Предузеће је у 2012. години остварило губитак у износу од 443.000,00  динара и покривен је из оснивачког капитала. Закључено је да се, на основу претходне стручне ревизије, договори поступак гашења предузећа.

 

Већници су на седници у понедељак усвојили предложено Решење о образовању Стручног тима за израду процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа у 2013. години и Плана координације активности на изради процене.

 

Затим се одлучивало по жалбама изјављеним на решења Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева.