Електронска пријава за упис деце у Предшколску установу преко портала Е-управа Зимска бајка у нашем граду Проглашење најбољих спортиста Смедерева за 2019. годину Светосавска академија Срећни новогодишњи и божићни празници


Одржана 86. седница Градског већа

У суботу је завршена 86. седница Градског већа града Смедерева, која је започета у четвртак, 1. августа.

 

Након разматрања записника са 82. и 85 седнице Градског већа, разматрана су питања из надлежности Скупштине града Смедерева.

 

Већници су прихватили Информацију о оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима буџета града Смедерева за период I-VI 2013. године.

 

Из надлежности Градског већа, прихваћена је Информација о реализацији жетве на територији града Смедерева

 

Веће је се сагласило са. предлогом текста Огласа, број 02-202/2013-07 од 01.08.2013.  године за постављење заменика начелника Градске управе Смедерево на период од пет година.

 

Извештај о структури дуговања јавних предузећа према добављачима закључно са 31. децембром 2012. године је усвојен, као и информација у вези са Закључком Градског већа града Смедерева, број 037-350/2013-07 од 17.06.2013. године.

 

Градско веће је прихватило информацију у вези са закључењем уговора измећу Града Смедерева и ЈКП Зеленило и гробља Смедерево за обављање послова на уређењу и одржавању свих јавних површина, са посебним освртом на површине поред Дунава, укључујући и површине на Југову и простору у и око Тврђаве.

 

На дневном реду седнице нашао се и предлог кандидата за постављење начелника Градске управе града Смедерева.