Одржана 10 седница Савета за безбедност саобраћаја на путевима града Смедерева Висока делегација ХБИС Гроуп у посети Смедереву ... ... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево


Одржана 90. седница Градског већа

У четвртак је одржана 90. седница Градског већа града Смедерева.

 

Након усвајања записника са 88. и 89. седнице Градског већа града Смедерева, већници су прихватили Информацију о могућностима новог кредитног задужења града Смедерева.

 

Град Смедерево, у овом тренутку, отплаћује две кредитне линије на име капиталних инвестијија, а кредити истичу 2015. и 2017. године. Средства су у претходном периоду коришћена за уређење комуналне инфраструктуре, а сада има законских услова за ново кредитно задужење.

 

Већници су прихватили Нацрт одлуке о задужењу града Смедерева. Створила се потреба нових  инвестиционих улагања и стварања предуслова, како би Град био привлачан за инвеститоре. Поред локалних органа власти, за кредитно задуживање потребна је и претходна сагласност Министарства финансија.

 

Градско веће је прихватило Информацију у вези са Извештајем о ревизији финансијских извештаја и пословних књига града Смедерева, са стањем на дан 31. децембра 2012. године и биће предложена Скупштини града на разматрање и усвајање.

 

На истој седници, дата је сагласност на Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа Водовод Смедерево за 2013. годину, а у вези са Одлуком о изменама и допунама буџета града Смедерева за 2013. годину.