Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Одржана 92. седница Градског већа

У петак је одржана 92. седница Градског већа града Смедерева.

 

После разматрања записника са 90. и 91. (телефонске) седнице Градског већа, прешло се на тачке дневног реда из надлежности Градског већа.

 

Прихваћена је Информација са предлогом за решавање проблема водоснабдевања и канализације месних заједница Шалинац и Кулич, а у циљу заштите и спречавања даљег угрожавања водоизворишта у Шалинцу. Потенцијални корисници за прикључивање на водовод и канализацију према условима датим у тачки 8. Закључка, могу да се пријаве до 01.10.2013.године. Исплата цене прикључка вршиће се одмах у целости код подношења пријаве и потписивања уговора или 25.000,00 динара при подношењу пријаве, а преостали износ у две једнаке месечне рате. Закључак Већа је да се задужују Мирослав Степановић, Мирко Ђурић, Добрица Глишић и Томислав Миљковић да на првој седници Градског већа у октобру реферишу шта је до тада урађено.

 

Усвојен је Закључак којим се овлашћује ЈКП Водовод Смедерево да одобри прикључење нових корисника на водоводну мрежу у МЗ Вучак, односно да се омогући легализовање прикључака на водоводну мрежу око 90 домаћинстава.

 

Градско веће се сагласило да се Црвеном крсту Србије - Црвеном крсту Смедерево одобре новчана средства у висини од 3.312.336,00 динара на име измиривања обавеза за период јануар - јун 2013.године за рад Народне кухиње.

 

Од текућих питања, прихваћена је Информација о ценама пића Економско - трговинске школе Смедерево у објекту Градске кафане Гранд, које ће бити предложене, уз Закључак да се задужују директор и Школски одбор да утврде предлог Ценовника пића и хране и да донесу Градском већу на усвајање, са препоруком да цене хране и безалкохолних пића буду ниже, а алкохолних пића буду у рангу осталих угоститељских објеката.