... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


Одржана 93. седница Градског већа

У петак је одржана 93. седница Градског већа града Смедерева.

 

Већници су прихватили предлоге за давање сагласности на одлуке управних одбора и то: Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис Смедерево о покрићу губитка и Јавног комуналног предузећа Чистоћа Смедерево о усклађивању основног капитала Предузећа и предложени Скупштини на усвајање.

 

У оквиру исте тачке, закључено је да седницама Већа, када је њихово предузеће на дневном реду, обавезно присуствују директори, евентуално заменици директора, али са писаним образложењем директора зашто су одсутни.

 

Из надлежности Градског већа прихваћен је предлог кандидата за постављање заменика начелника Градске управе Смедерева и, с тим у вези, донета је Одлука, као и Решење о постављењу заменика начелника Градске управе града Смедерева.

 

Усвојени су предлози аката из области спорта и то: Одлука о манифестацијама у области спорта од значаја за град које се финансирају из буџета града Смедерева, Одлука о спортском такмичењу од значаја за град које се финансира из буџета града Смедерева и Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору програма у области спорта који се финансирају из буџета града Смедерева, а након што је Скупштина града Смедерева донела Одлуку о изменама и допунама Одлуке о буџету града Смедерева.

 

Градско веће се сагласило са Уговором о зајму између Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију Смедерево и Републичке дирекције за робне резерве, како би се постигла сигурност снабдевања топлотном енергијом у наредним грејним сезонама, а истовремено обезбедило враћање позајмљених количина мазута.

 

Прихваћени су извештаји о пословању за период јануар - јун 2013. године јавних предузећа чији је оснивач град Смедерево и то: Јавног комуналног предузећа Водовод, Јавног комуналног предузећа Зеленило и гробља, Јавног предузећа Дирекција за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, Јавног комуналног предузећа Паркинг сервис, Јавног комуналног предузећа Пијаце, Јавног комуналног предузећа Чистоћа и Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију.

 

У вези са овом тачком дневног реда, задужују се директори предузећа, која су приказала губитак у шестомесечном пословању, да у року од 10 дана направе свеобухватну анализу у циљу санације дуга до краја године. Градско веће ће месечно пратити ситуацију у пословању свих јавних предузећа.

 

Већници су прихватили Информацију о појави суградице и града са обилном кишом на територији града Смедерева на дан 17. септембра 2013. године. Известилац је нагласио да је до сада потрошена 221 противградна ракета и остало је још 17 ракета.