Смедерево апсолутни шампион Србије у примени еЗУП-а Косидба на Плавинцу – поново оборен рекорд Потписан споразум о братимљењу Смедерева и Тангшана Обележена 77. годишњица Петојунске трагедије Рехабилитација Коларске улице


Одржана 99. седница Градског већа

На 99. седници Градског већа прихваћени су нацрти, утврђени предлози аката из делокруга рада Центра за културу Смедерево и биће предложени Скупштини града на усвајање, и то: Одлука о изменама Одлуке о организовању Центра за културу Смедерево и Решење о давању сагласности на Статут Центра за културу Смедерево.

 

Из надлежности Градског већа, усвојени су предложени правилници из области финансија - Правилник о Буџетском рачуноводству, Рачуноводствене политике, Правилник о поклонима са протоколарном наменом, Правилник о раду трезора града Смедерева, Правилник о условима коришћења службених телефона и службених мобилних телефона, Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у граду Смедереву, Правилник о увођењу процедура за плаћање у органима града Смедерева, Правилник о условима и начину коришћења службених возила и сопствених возила у службене сврхе.

 

Градско веће је усвојило Програм за уређење фасада, којим се одређује редослед објеката за уређење фасада, а приоритет имају објекти са највишим степеном оштећења која представљају опасност по живот и здравље људи, налазе се у централном градском језгру и угрожавају пешачке токове људи.

 

На истој седници прихваћена је Допуна Програма гасификације широке потрошње на територији града Смедерева фаза II.

 

Средства у укупном износу од 3.079.004,40 динара одобрена су Јавном комуналном предузећу Водовод Смедерево на име трошкова извођења радова на изградњи уличне водоводне мреже и прикључака за 23 монтажне куће у Месној заједници Мала Крсна.

 

Већници су такође усвојили Закључак да се Министарству правде и државне управе, Управи за извршење кривичних санкција, Окружном затвору у Смедереву, даје на коришћење без накнаде пољопривредно земљиште, укупне површине 113 хектара, 12 ари и 16 метара квадратних (укупно 32 парцеле), уписано у Л.Н. бр. 15221 КО Смедерево, као јавна својина града Смедерева, до привођења земљишта планираној намени а најдуже на период од 3 године, ради коришћења истог за пољопривредну производњу у процесу ресоцијализације осуђених лица која се налазе на издржавању казне затвора у Окружном затвору у Смедереву.