Висока делегација ХБИС Гроуп у посети Смедереву ... ... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше


Одржана Јавна расправа поводом Нацрта Одлуке о ауто-такси превозу

Јуче је у градској управи одржана Јавна расправа поводом Нацрта Одлуке о ауто-такси превозу.

Кључне измене које су предложене Нацртом нове одлуке о такси превозу у односу на важећу Одлуку су:

- програмом који доноси Градско веће није обавезно ограничавање броја такси возила.

- довођење у равноправан положај предузетника и правних лица, односно предузетницима није ограничен број такси возила којима могу обављати превоз.

- процедура за издавање такси дозвола је једноставнија, а потребна документа знатно смањена.

- јединствену боју такси возила одређује Градско веће

- локације такси стајалишта одређују се у складу са Законом о безбедности у саобраћају на путевима (члан 157. и 158.).

Смедеревски таксисти углавном су се интересовали за то да ли ће број такси возила у граду бити лимитиран или не, а као један од проблема са којима се соучавају у раду истакли су досадашњу обавезу да им се једном годишње издаје дозвола за обављање такси превоза.

На јучерашњој расправи чула су се и позитивна мишљења о Нацрту Одлуке о ауто - такси превозу.

Тражено је да се убудуће обезбеди већи број стајалишта за такси возила, како би се омогућио квалитетнији рад возача у овој области јавног превоза.

Драган Крстић, начелник Одељења за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове обавестио је смедеревске таксисте да имају још седам дана времена да нове предлоге  доставе надлежнима у писаној форми како би били размотрени и евентуално уврштени у нову Одлуку.