Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Одржана осма седница Скупштине града Смедерева

На данашњој седници, одборници су прихватили Закључак о давању сагласности председнику Скупштине града Смедерева Бранчету Стојановићу, за вршење функције председника Скупштине Железаре Смедерево.

Скупштина града Смедерева је данашњом одлуком овластила Градско јавно правобранилаштво да, као законски заступник, у име Града Смедерева, пред Привредним судом у Пожаревцу, у предмету који се води по тужби града Смедерева против туженог Комико Оила, најкасније до 25. јануара ове године закључи судско поравнање.

Текстом закључка се обавезује Комико Оил да, по закљученом Уговору о закупу од 25.4.2012. године, најкасније до 4. фебруара 2013.године, уплати Граду Смедереву једнократно целокупни уговорени износ закупнине од 650.000.000 динара, са законском затезном каматом, обрачунатом на тај износ почев од 26.6.2012.године па до исплате, у ком случају Уговор о закупу остаје на снази.

Уколико Комико Оил не уплати Граду Смедереву једнократно целокупни износ, са законском затезном каматом, обрачунатом на тај износ у поменутом периоду, Уговор о закупу сматраће се раскинутим, а уговорне стране су сагласне да по раскинутом уговору немају никаквих међусобних потраживања.

Одборници су прихватили и Закључак о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Града Смедерева (канали) непосредном погодбом Комико Оилу, а након испуњења услова прописаних одредбама чланова 65-68 и члана 97. Закона о планирању и изградњи.