Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Одржане 44. и 45. седница Градског већа града Смедерева

У четвртак и петак су одржане 44. и 45.седница Градског већа града Смедерева.

Градско веће је на 44.седници утврдило предлоге одлука о изради планова детаљне регулације, који ће се наћи на седници Скупштине града Смедерева. Планови детаљне регулације односе се на Марину Смедерево и Ливадак у Малој Крсни.

На седници је прихваћена и нова вредност бода за обрачун накнаде за коришћење грађевинског земљишта, о чему ће одлучивати одборници Скупштине града Смедерева.

Такође се одлучивало по жалбама изјављеним на решења Одељења локалне пореске администрације Градске управе  града Смедерева, којима су утврђене обавезе по основу пореза на имовину и на решења Одељења за јавне службе Градске управе града Смедерева.

На 45.седници, одржаној у петак, поред осталог, усаглашен је предлог Одлуке о локалним комуналним таксама града Смедерева и упућен Скупштини града на усвајање.

Градско веће је утврдило предлоге за давање сагласности на програме пословања јавних предузећа чији је оснивач Град Смедерево за 2013.годину и упутило Скупштини града на усвајање – Дирекције за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште, ЈКП Водовод, ЈКП Пијаце, Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију и ЈП Градска стамбена агенција.

Из надлежности Скупштине града, утврђени су предлози Одлуке о јавним паркиралиштима, као и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју Сунце.

Такође, чланови Градског већа прихватили су Статут Установе за дневни боравак деце, младих и одраслих особа са сметњама у развоју Сунце, који ће бити упућен одборницима на усвајање.

Поред осталог прихваћен је закључак о међусобном регулисању односа између ЈКП Чистоћа и ЈКП Паркинг сервис, у вези са обављањем послова превентивног уклањања и депоновања отпада са јавних површина на територији града Смедерева.

Чланови Градског већа дали су и сагласност на цене производње и дистрибуције топлотне енергије Јавног предузећа за стамбене услуге и топлификацију, као и на ценовник услуга изношења и депоновања смећа ЈКП Чистоћа.

Наредна седница Градског већа града Смедерева заказана је за понедељак, 21.јануар.