Висока делегација ХБИС Гроуп у посети Смедереву ... ... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше


Одржане 70. и 71.седница Градског већа

У четвртак је настављена 70.седница и одржана 71.седница Градског већа, на којима су,  поред осталог, разматране информације о ценовницима услуга јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Смедерево, а у циљу усклађивања цена.

 

Прихваћене су информације о Ценовнику ванредних услуга ЈКП Водовод, чије су цене умањене од 14,24 до 60,08 одсто, о Ценовнику услуга средстава саобраћаја и механизације и цене рада запослених у ЈКП Паркинг сервис, умањене од 22,92 до 79,50 одсто, о примени Ценовника услуга средстава саобраћаја и механизације ЈКП Чистоћа, умањене за 12,74  и цене радне снаге ЈКП Чистоћа, умањене од 23,48 до 23,69 одсто и о Ценовнику услуга и средстава саобраћаја и механизације ЈКП Зеленило и гробља Смедерево, чије су цене усклађене са поменутим предузећима.

 

У вези са жалбама изјављеним на Одлуку о додели финансијске помоћи социјално угроженим студентима Фонда за образовање Смедерево, закључено је да из средстава текуће резерве буде уплаћена финансијска помоћ свима који су изјавили жалбе по овом основу.

 

Чланови Градског већа прихватили су избор најповољније понуде о ревизији Локалног еколошког акционог плана, након спроведене јавне набавке.

 

Већници су на седници у четвртак  разматрали и могућност репрограмирања дуга према Електроморави Смедерево, на основу Уговора о подели трошкова за утрошену електричну енергију закљученог 6.2.2013.године између ЈКП Паркинг сервис, ЈКП Чистоћа, ЈКП Зеленило и гробља и ЈКП Пијаце Смедерево.