Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Основан катастар непокретности за административно подручје града Смедерева

Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Смедерево је успешно завршила послове на оснивању катастра непокретности за административно подручје Смедерева.

Катастар непокретности је службена евиденција података о непокретностима и правима на њима, а формирана је на основу података који су се до сада обрађивали и чували у две институције: Катастру земљишта и Земљишним  књигама.

Површина административног подручја Смедерева је 48.321 хектар, а састоји се од 30 катастарских општина, од којих је 29 сеоског и једна градског типа, са укупно 140.117 катастарских парцела.

 У поступку оснивања катастра непокретности формирано је укупно 52.404 листова непокретности.

За неколико катастарских општина израђен је дигитални катастарски план на основу оригиналних података премера и одржавања премера.

Првобитни премер у већини катастарских општина урађен је у "Zoldner" пројекцији поларном и ортогоналном методом снимања у периоду од 1927-1931. године, а за градско подручје обнова премера била је 1975. године у Gauss-Kriger пројекцији.

Са потврђивањем катастарског операта катастра непокретности, у складу са одредбама Закона о државном премеру и катастру, престају да важе катастар земљишта и земљишна књига.

Катастар непокретности је основан и за подручја општина Велика Плана и Смедеревска Паланка.

У наредном периоду приоритети ове службе јесу наставак радова на изради дигиталних катастарских планова, израда катастра водова, сређивање архивске грађе, побољшање услова рада и повећање ефикасности одржавања катастра за потребе грађана и правних субјеката.