Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Отпис камате и мировање пореског дуга

Градско веће града Смедерева, на седници у четвртак, сагласило се са нацртом Одлуке о условном отпису камата и мировању пореског дуга и овакав предлог биће достављен Скупштини града на усвајање.

На овај начин биће омогућено да се порески обвезници (правна лица и предузетници) финансијски растерете, како би били у могућности да у прописаним роковима измирују текуће обавезе, чиме се уједно стварају услови за оживљавање и развој привреде и предузетништва. Давањем истих права пореским обвезницима, физичким лицима, обезбеђује се равноправни порески третман свих пореских обвезника.

С друге стране, право на мировање главног пореског дуга стиче се ако се обавезе доспеле за плаћање у новембру и децембру 2012.године, плате до 31.јануара 2013.године. Остваривање права на отпис камате условљава се благовременим измиривањем текућих обавеза у периоду мировања главног дуга. При томе се период мировања разликује према економској снази обвезника.

Према подацима Одељења локалне пореске администрације, укупан дуг само физичких лица, по основу пореза на имовину, са 31.октобром 2012.године, износи 526.198.609,00 динара од чега је камата 224.503.400,000 динара.

Народна скупштина Републике Србије је 15.децембра 2012.године усвојила Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга.