Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


ПОНИШТАЈ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

   Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Смедерева, број: 111-7/2018-07 од 19.11.2018. године и то:                                                                      

1.      Радно место под редним бројем 8 - финансијско-материјални послови у Одељењу за јавне службе - Одсек за јавне службе - 1 извршилац

2.      Радно место под редним бројем 194 - послови за управљање људским ресурсима  II у Одељењу за послове органа града - Одсек за управљање људским ресурсима и информационе технологије - 1 извршилац

Објављен на званичној интернет страници града Смедерева www.smederеvo.org.rs од 19. новембра 2018. године, као и Обавештење да се текст наведеног Јавног конкурса налази на званичној интернет страници града Смедерева www.smederevo.org.rs објављено у листу ,,Вечерње новости" - уторак 20. новембра 2018. год, поништава  се у целости.

 

 

Број: 111- 7 /2018-07                                          В.Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

У Смедереву 03.12.2018. године                                           Милко Мишковић