... Смедерево рукометна престоница Европе Потписан уговор о донацији за Пројекат ,,Без алата нема ни заната“ Свечано отварање Дунав филм феста ГРАД ПРОДУЖАВА СЕЋАЊЕ НА МИЊУ


ПОНИШТАЈ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

   Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Градској управи града Смедерева, број: 111-7/2018-07 од 19.11.2018. године и то:                                                                      

1.      Радно место под редним бројем 8 - финансијско-материјални послови у Одељењу за јавне службе - Одсек за јавне службе - 1 извршилац

2.      Радно место под редним бројем 194 - послови за управљање људским ресурсима  II у Одељењу за послове органа града - Одсек за управљање људским ресурсима и информационе технологије - 1 извршилац

Објављен на званичној интернет страници града Смедерева www.smederеvo.org.rs од 19. новембра 2018. године, као и Обавештење да се текст наведеног Јавног конкурса налази на званичној интернет страници града Смедерева www.smederevo.org.rs објављено у листу ,,Вечерње новости" - уторак 20. новембра 2018. год, поништава  се у целости.

 

 

Број: 111- 7 /2018-07                                          В.Д. НАЧЕЛНИКА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

У Смедереву 03.12.2018. године                                           Милко Мишковић