POTPISANI NOVI UGOVORI O FINANSIRANjU VANTELESNE OPLODNjE Odobren projekat u okviru grant šeme Programa Exchange 5 Analiza procene javnih finansija na lokalnom nivou i kreiranje rang-lista jedinica lokalnih samouprava na osnovu izveštaja DRI Ugovor za izvođenje građevinskih radova na sanaciji i rekonstrukciji objekta Gimanzija Smederevo Sanacija divljih deponija


PONIŠTAJ JAVNOG KONKURSA ZA POPUNjAVANjE RADNIH MESTA GRADSKE UPRAVE GRADA SMEDEREVA

   Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta u Gradskoj upravi grada Smedereva, broj: 111-7/2018-07 od 19.11.2018. godine i to:                                                                      

1.      Radno mesto pod rednim brojem 8 - finansijsko-materijalni poslovi u Odeljenju za javne službe - Odsek za javne službe - 1 izvršilac

2.      Radno mesto pod rednim brojem 194 - poslovi za upravljanje ljudskim resursima  II u Odeljenju za poslove organa grada - Odsek za upravljanje ljudskim resursima i informacione tehnologije - 1 izvršilac

Objavljen na zvaničnoj internet stranici grada Smedereva www.smederevo.org.rs od 19. novembra 2018. godine, kao i Obaveštenje da se tekst navedenog Javnog konkursa nalazi na zvaničnoj internet stranici grada Smedereva www.smederevo.org.rs objavljeno u listu ,,Večernje novosti" - utorak 20. novembra 2018. god, poništava  se u celosti.

 

 

Broj: 111- 7 /2018-07                                          V.D. NAČELNIKA GRADSKE UPRAVE

U Smederevu 03.12.2018. godine                                           Milko Mišković