... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ


ПОЗИВ - КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ГРАД СМЕДЕРЕВО

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ

НА ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА

ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО

(ГРАД СМЕДЕРЕВО)

Број: 461-2-61/2019-03

Датум: 6. мај 2019. године                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

С М Е Д Е Р Е В О

 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОМАСАЦИЈЕ НА ДЕЛОВИМА КАТАСТАРСКИХ ОПШИНА ШАЛИНАЦ, КУЛИЧ И СМЕДЕРЕВО (ГРАД СМЕДЕРЕВО)  ОБЈАВЉУЈЕ

 

П О З И В

  

За имаоце права на непокретностима и имаоце правног интереса у комасационом подручју делова катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево (град Смедерево), који се до сада нису одазвали, нити им је уручен позив, да дођу лично или да упуте свог законског заступника, односно пуномоћника у периоду од 7. маја до 21. маја 2019. године, ради учешћа на усменој расправи - излагање исказа земљишта и изражавања жеља о месту наделе у поступку комасације у деловима катасатрских општина Шалинац, Кулич и Смедерево.

Комисија за спровођење Комасације ће са позваним лицима радити у просторијама Месне заједнице Шалинац сваког радног дана у времену од 17 до 19 часова и суботом и недељом од 12 до 15 часова.

Напомена: Са собом понети личну карту и све доказе о својини, теретима и ограничењима на земљишту које поседује у комасационом подручју.

 

Позвана лица - имаоци права на непокретностима и имаоци правног интереса:

 

            презиме, име оца, име, место, улица и број

 

1.       ANDREJEVIĆ, TANASIJE, DIMITRIJE, BEOGRAD, S.PAUNOVIĆA, 24

2.       ANDREJEVIĆ, TANASIJE, STEVAN, SMEDEREVO, VOJVODE STEPE, 108

3.       BABIĆ-MATIĆ, JOVAN, DRAGANA, SMEDEREVO, KARAĐORĐEVA, 43

4.       BELOJKOVIĆ, MILAN, NENAD, SMEDEREVO, 27.MARTA, 19

5.       BLAGOJEVIĆ, RADOSAV, DRAGIŠA, ŠALINAC, ZELENI VENAC,

6.       CVETKOVIĆ, MIJAT, ŽIVADIN, ŠALINAC, ,

7.       DOO SMEDEKS CO SMEDEREVO, , , SMEDEREVO, KRALJA PETRA I, 19

8.       ILIĆ, RADOMIR, BORISLAV, LIPE, OMLADINSKA, 25

9.       IVANOVIĆ, MIHAJLO, VUJADIN, SMEDEREVO, DOSITEJA OBRADOVIĆA, 38

10.    JORDANOVIĆ, RADIVOJE, MIODRAG, SMEDEREVO, KARLA MARKSA, 90

11.    JORDANOVIĆ, TRAJKO, RADIVOJE, SMEDEREVO, JOSIPA PANČIĆA, 18

12.    KELJANOVIĆ, BOŽIDAR, NEĐELJKO, SMEDEREVO, KAJMAKČALANSKA, 145

13.    KESIĆ, , KRISTINA, SMEDEREVO, ,

14.    KRIŽEK, , MIRJANA, SMEDEREVO, ,

15.    LANGOV, , RUŽICA, SMEDEREVO, SRETENA POPOVIĆA, 316

16.    LAZAREVIĆ, , DESANKA, SMEDEREVO, ,

17.    LAZIĆ, MILOJE, VITOMIR, SMEDEREVO, KARAĐORĐEVA, 67

18.    LAZIĆ, SRETEN, SLAVKA, SMEDEREVO, KARAĐORĐEVA, 67

19.    MAČAK, , LJUBICA, SMEDEREVO, 29. NOVEMBRA, 3

20.    MARINKOVIĆ, DRAGUTIN, DRAGIŠA, SMEDEREVO, DRAGUTINA MILIĆA, 5

21.    MARINKOVIĆ, LJUBOMIR, ALEKSANDAR, SMEDEREVO, VOJVODE MILENKA, 28

22.    MEDIĆ, MILAN, BRANISLAV, SMEDEREVO, NUŠIĆEVA 5/48,

23.    MIKIĆ, , ANKA, ŠALINAC, ,

24.    MUNIĆ, MILOŠ, ZORAN, SMEDEREVO, ANTE PROTIĆA 12/13,

25.    NEGOJEVIĆ, MILOVAN, MILOŠ, BG, PALILULA, SIME ŠOLAJE, 7

26.    NEŠIĆ, DRAGOSLAV, PETAR, SMEDEREVO, ,

27.    NIKOLIĆ, MIHAJLO, RUŽICA, SMEDEREVO, KARAĐORĐEVA, 46

28.    PAVLOVIĆ, MILAN, ILIJA, SMEDEREVO, REVOLUCIJE, 93

29.    PEROVIĆ, MLAĐAN, DEJAN, SMEDEREVO, ILINDENSKA, 5

30.    PETKOVIĆ, BOŽIDAR, BRANKO, ŠALINAC, ,

31.    PETKOVIĆ, LJUBOMIR, ŽIVOMIR, ŠALINAC, NEMA ULICE, BB

32.    PETKOVIĆ, MILAN, MIHAJLO, ŠALINAC, ,

33.    PETRIVIĆ, NIKOLA, JAVORKA, ŠALINAC

34.    PETROVIĆ, , SLAVICA, SMEDEREVO, USTANIČKA, 9

35.    PETROVIĆ, BOŽIDAR, LJILJANA, SMEDEREVO, ĐURE DANIČIĆA, 12

36.    PETROVIĆ, MILIVOJE, MILORAD, KULIČ, NEMA ULICE, BB

37.    PETROVIĆ, ŽIVORAD, DIMITRIJE, SMEDEREVO, OSLOBOĐENJA 6,

38.  RADOJIČIĆ, JOVO, MILJKA, SMEDEREVO, DESPOTA STEVANA, 4

39.    SMEDEREVO STEKOS DOO, DOO, STEKOS, SMEDEREVO, PUT ZA ŠALINAC, BB

40.    STAILKOVIĆ, DRAGUTIN, GORAN, SMEDEREVO, STEVANA FILIPOVIĆA, 4

41.    STANISAVLJEVIĆ, IGNJAT, MILANKA, DUBRAVICA, ,

42.    STANKOVIĆ, VELJKO, VILHELMINA, SMEDEREVO, KARAĐORĐEVA, 44

43.    STANOJEVIĆ, GVOZDEN, ŽIVORAD, SMEDEREVO, KRALJA MILUTINA, 6

44.    STEVANOVIĆ, MILOJE, BOŽANA, KULIČ, BRAĆE PETROVIĆ, 47

45.    STOJKOVIĆ, STOJAN, ŽIVOJIN, SMEDEREVO, LOVĆENSKA, 13

46.    TANASKOVIĆ, DUŠAN, BRANISLAV, SMEDEREVO, ,

47.    TODOROVIĆ, STANOJE, DRAGOLJUB, ŠALINAC, ,

48.    TUTUNDŽIĆ, , MILANKA, SMEDEREVO, PARTIZANSKA, 35

49.    VUČKOVIĆ, CVETKO, BOSILJKA, ŠALINAC, ,

50.     

51.    VUKAŠINOVIĆ, NEDELJKO, SRĐAN, SMEDEREVO, KOLUBARSKA, 7

52.    ZDRAVKOVIĆ, VOJISLAV, ZORAN, SMEDEREVO, MOCARTOVA, 5

53.    ZDRAVKOVIĆ, ŽIVAN, DAFINA, VELIKO ORAŠJ, VOJVODE MIŠIĆA, 10

54.    ZEMLJORADNIČKA ZADRUGA, , , SMEDEREVO, ,

55.    ŽIVANOVIĆ, ŽIVAN, DRAGOMIR, LIPE, ,

56.    ŽIVANOVIĆ, ŽIVAN, DUŠAN, SMEDEREVO, ,

57.    ŽIVANOVIĆ, ŽIVAN, VERICA, SMEDEREVO, ,

58.    ŽIVOJINOVIĆ, ŽIVADIN, ŽARKO, SMEDEREVO, DAVIDOVIĆEVA, 20

 

                                                            ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

 

                                                                  Снежана Савић Илић, дипл.правник