Посебне мере заштите становништва од заразних болести ДОНЕТА ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА ... Смедерево добија јединствен стадион у региону Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем


ПОЗИВ за давање иницијативе за доделу признања и награда града Смедерева поводом Светосавских свечаности

Поводом организовања 31. Смедеревских светосавских свечаности у граду Смедереву, упућујемо

  

 П О З И В

  

            за давање иницијативе за доделу признања и награда града Смедерева поводом Светосавских свечаности

  

             У јануару 2020. године у Смедереву ће бити организоване 31. Смедеревске светосавске свечаности. У оквиру свечаности, бројним духовним и културно-уметничким приредбама и садржајима, присећамо се на време и дела Светог Саве, једне од најистакнутијих личности српске историје и културе.

          Поводом Светосавских свечаности, истакнутим појединцима и правним лицима, биће додељена признања и награде Града Смедерева за изузетне резултате остварене у одређеним областима рада и стваралаштва.

          Одлуком о признањима, наградама и повељама града Смедерева,

("Службени лист града Смедерева", број 2/2014), утврђено је да се поводом Светосавких свечаности додељује Светосавска повеља и Светосавска награда за стваралаштво младих.

 

          „Светосавска повеља" се додељује физичким и правним лицима за изузетне резултате остварене у дужем временском периоду у области просвете, науке, културе и здравства.

 

 

 

 

          „Светосавска Награда за стваралаштво младих" додељује се за најуспешније резултате и остварења ученика и студената, који имају пребивалиште на територији града Смедерева, и то:

          - ученицима основних и средњих школа, који имају просечну оцену 5.0, који су у току школовања у основној и средњој школи освојили најмање  једно од прва три места на републичком или међународном такмичењу у појединачној конкуренцији из општеобразовних или стручних предмета и подручја рада, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја , одговарајућих стручних друштава просветних радника или заједница средњих стручних и уметничких школа;

 

          - студентима факултета и академија, који су основне студије завршили у року са најнижом просечном оценом 9,60.

          Награда се додељује за резултате у претходној школској години.

 

          Иницијативу за доделу признања и награда могу дати предузећа, установе, месне заједнице, друштвене организације, удружења грађана, органи јединице локалне самоуправе.

          Право иницијативе за доделу признања и награда имају и појединци и групе грађана са подручја града Смедерева.

 

          Иницијативе за доделу Светосавске  повеље и Награде за стваралаштво младих, образложене подацима о резултатима рада појединаца, односно правног лица који се предлаже, доставите Граду Смедереву - Одбору за организовање Светосавских свечаности ( Омладинска 1 ) најкасније до 17. јануара 2020. године.

  

          Признања и награде биће свечано уручена на Светосавској академији 26. јануара 2020. године.

 

 

 

 

  

                                                                                             ОРГАНИЗАЦИОНИ     

                                                                                    ОДБОРА ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ

                                                                                  СВЕТОСАВСКИХ СВЕЧАНОСТИ