Додела стипендија ученицима средњих школа ромске националности САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ОДЛУКА О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА 21. новембар Дан града Смедерева Дан ослобођења Смедерева у Првом светском рату


ПОЗИВ за давање иницијативе за доделу признања и награда града Смедерева поводом Светосавских свечаности

             Поводом организовања 33. Смедеревских светосавских свечаности у граду Смедереву, упућујемо

  

ПОЗИВ

  

за давање иницијативе за доделу признања и награда града Смедерева поводом Светосавских свечаности

 

У јануару 2021. Године у Смедереву ће бити организоване 33. Смедеревске Светосавске свечаности. У оквиру свечаности, бројним духовним и културно-уметничким приредбама и садржајима, присећамо се на време и дела Светог  Саве, једне од најистакнутијих личности српске историје и културе.

Поводом Светосавских свечаности, истакнутим појединцима и правним лицима, биће додељена признања и награде града Смедерева за изузетне резултате остварене у одређеним областима рада и стваралаштва.

Одлуком о признањима, наградама и повељама града Смедерева, („Службенилист града Смедерева", број 2/2014), утврђено је да се поводом Светосавских свечаности додељује Светосавска повеља  и Светосавска награда за стваралаштво младих.

„Светосавска повеља" се додељује физичким и правним лицима за изузетне резултате остварене у дужем временском периоду у области просвете, науке, културе и здравства.

„Светосавска награда за стваралаштво младих" додељује се за најуспешније резултате и остварења ученика и студената, који имају пребивалиште на територији  града Смедерева, и то:

 

-       Ученицима основних и средњих школа, који имају просечну оцену 5.0,који су у току школовања  у основној и средњој школи освојили најмање једно од  прва три места на републичком или међународном такмичењу у појединачној конкуренцији из општеобразовних или стручних предмета и подручја рада, у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, одговарајућих стручних друштава просветних радника или заједница средњих стручних  и уметничких школа;

 

-       Студентима факултета и академија, који су основне студије завршили у року са најнижом просечном оценом 9,60.

 

Награда се додељује за резултате у предходној школској години.

Иницијативу за доделу признања и награда  могу дати предузећа, установе, месне заједнице, друштвене организације, удружења грађана, органи јединице  локалне самоуправе.

Право иницијативе за доделу признања и награда  имају и појединци и групе грађана  са подручија града Смедерева.

 

Иницијативе за доделу Светосавске повеље и награде за стваралаштво младих, образложене подацима о резултатима рада појединаца, односно правног лица који се предлаже, доставите Граду Смедереву - Одбору за организовање Светосавских свечаности (Омладинска 1) најкасније до 22. Јануара 2021. године.

 

Датум уручења признања и награда биће накнадно објављен, у складу са тренутном епидемиолошком ситуацијом.

 

 

 

 

                                                                           ОРГАНИЗАЦИОНИ

                                                                           ОДБОР ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ

                                                                         СВЕТОСАВСКИХ  СВЕЧАНОСТИ