Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ У ОКВИРУ ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ "КРОВ 2017"

   На основу члана 14. Правилника о условима, критеријумима и поступку за избор корисника      за доделу помоћи за куповину сеоскe куће са окућницом у оквиру хуманитарне акције "Кров 2017" и начину рада Комисије,број 400-6481-01/2017-03  од 01. новембра 2017. године  и члана 9. Јавног позива за избор корисника помоћи за стварање и побољшање услова становања породица избеглица/бивших избеглица при куповини једне сеоске куће са окућницом, у циљу решавања стамбених потреба избеглица број 400-6481-06/2017-03 од 05. септембра 2017. године,

 

        Комисија за избор корисника у оквиру сарадње на реализацији куповине сеоских кућа са окућницом, у оквиру хуманитарне акције "Кров 2017", дана 24. децембра 2018. године, утврдила је

  

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ У ОКВИРУ ХУМАНИТАРНЕ АКЦИЈЕ "КРОВ 2017"

 

 

 

 

 

Редни         број

              Број предмета

     Презиме и име подносиоца пријаве

                са адресом становања

1

561-132/2018-01

Басић Мићо, Петријево,Ул. Светог Саве бр. 28

2

561-133/2018-01

Ћургуз Драгица, Смедерево, Ул. Коларска бб

 

 

На Предлог листе подносилац Пријаве може уложити приговор Комисији, у року од 15

(петнаест) дана од дана објављивања Предлога листе.

 

 Број:400-6481-07/2017-03

У Смедереву, 24.12.2018. године


                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

 

                                                                                      Драган Станић