Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Партнерством до развоја

 

Данас је у Пленумској сали ГУ Смедерево, под покровитељством Министарства рада и социјалне политике Републике Србије, одржана друга једнодневна радионица  у оквиру Пројекта "Партнерством до развоја-успостављање модела ефективног партнерства организација особа са инвалидитетом и локалне заједнице".

Радионица представља важан сегмент развоја нових и унапређивање постојећих партнерских односа у локалној заједници. Са представницима локалне самоуправе и социјално-хуманитарних организација Смедерева, у име Министарства, Пројектом су руководиле Славица Милојевић из Завода за социјалну заштиту Републике Србије и Ивана Јанићијевић, координатор Центра за самостални живот инвалида Србије.

Општи циљ Пројекта је успостављање интегралног модела социјалне заштите у интересу повећања социјалне укључености особа са инвалидитетом, кроз развој ефективних партнерских односа са свим релевантним социјалним актерима у локалној заједници.
Ефективним коришћењем расположивих капацитета особа са инвалидитетом и организација институција које са њима остварују сарадњу у заједничком интересу свих социјалних актера града.

Представници Министарства рада и социјалне политике похвалили су Смедерево као град са највећим бројем услуга у домену социјалне заштите у претходној години и обећали подршку у будућим активностима на социјалном плану.