Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Почео упис у прву годину студија Београдске пословне школе

Упис у прву годину студија Високе Београдске пословне школе може се обавити до 18. октобра, када ће бити одржани пријемни испити у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево.

Потребна документација за упис студената на I годину студија: Копија сведочанства (оригиналн на увид), копија дипломе (оригиналн на увид), извод из матичне књиге рођених, индекс (може се купити у Регионалном центру Смедерево), три фотографије (4 x 6 cm), доказ о уплати школарине (70.000 динара), која се може платити у пет једнаких месечних рата (износ рате је 14.000 динара), уговор о школарини (о плаћању на рате - добија се у Регионалном центру Смедерево), образац ŠV-20 - два примерка (може се купити у Регионалном центру Смедерево).

Пријемни испит ће се одржати 18. октобра у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању Смедерево. Састојаће се од полагања два испита по избору од шест понуђених: математика, информатика, економија, пословна економија, социологија и статистика.

За студенте који полажу пријемни испит за упис на I годину студија, потребно је уплатити 5.000 динара на име ТРОШКОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА, на жиро рачун БЕОГРАДСКЕ ПОСЛОВНЕ ШКОЛЕ 840-1875666-03. У пољу позив на број уписује се ЈМБГ студента.

Све информације битне за упис заинтересовани студенти могу добити на телефон 026/619-906 од особе задужене за контакт Наташе Момчиловић или лично, у просторијама Регионалног центра, почев од понедељка 8. октобра.

Будући студенти неће имати никакве потребе да иду за Београд, јер сав посао око уписа могу да обаве у Смедереву, а такође и све остале админстративне формалности.
Студенти са других факултета могу да пређу у Пословну школу у Смедереву уз одговарајућу процедуру о којој се, такође, све информације могу добити на поменути број телефона.

Предавања из области маркетинга и трговине, менаџмента, финансија, банкарства и рачуноводства, информатике и електронског бизниса, као и пореза и царина студенти ће слушати у просторијама Регионалног центра.

Пре непуних десет дана градоначелница др Јасна Аврамовић и помоћник директора Београдске пословне школе проф. др Драгиша Ранђић, потписали су Меморандум о сарадњи Града Смедерева и Високе школе струковних студија.

То је био и први корак у сарадњи у циљу образовања будућих кадрова из студијских програма маркетинга и трговине, менаџмента, финансија, банкарства и рачуноводства, као и пословне информатке и електронског бизниса, пореза и царина.