Posebne mere zaštite stanovništva od zaraznih bolesti DONETA ODLUKA O PROGLAŠENjU VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADA SMEDEREVA PU „Naša radost“ dobila saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vreme za ukupno 167 radnih mesta Smederevo dobija jedinstven stadion u regionu Obaveštenje u vezi upisa u vrtić elektronskim putem


Pomoć pri nabavci ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva

Republika Srbija

Grad Smederevo

Gradska uprava

Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u

vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne

novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica

i interno raseljenih lica koja imaju boravište

na teritoriji Grada Smedereva

Broj: 400-9447-5/2017-07

Datum 09.09.2019.godine

Smederevo

            Na osnovu člana 5. stav 2. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište  na teritoriji grada Smedereva, broj 400-9447/2017-07 od 01.08.2019. godine,(u daljem tekstu: Pravilnik), a na osnovu Obaveštenja od 22.08.2019.godine, koje je poslao Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Smedereva u sastavu: Vladan Abramović, predsednik i članovi: Dragan Stanić, Ana Mitić, Jelena Vasić i Bojana Pejović, dana 09.09.2019. godine, donosi sledeću:

 

  O D L U K U

 

I

            Dodeljuje se pomoć pri nabavci ogreva socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva, i to:

 

 1. Miljević Radojki iz Mihajlovca, Ulica oktobarska 10.

       2. Večerinović  Mariji iz Landola, Ul. Landolski put bb.

 3. Redžepi Januzu iz Smedereva, Ulica jezavska 65.

 4. Milić Ivanu iz Smedereva, Ulica "4.jula" br.21.

 5. Nikolić Draganu iz Udovica, Ulica smederevska 23.

 6. Bejzak Dževatu iz Smedereva, ul. Mušickog br.3.

 7. Dželetović Zoranu iz Smedereva, Ulica Kolarska 183.

 8. Simić Brankici iz Smedereva, Ulica strizovska bb

        9.  Jovanović Nataši iz Smedereva, Ulica maršala Tolbuhina 29.

      10. Bejzaku Alije iz Smedereva, Ulica Mušickog br. 3.

       11. Trajković Milutinu iz Petrijeva, Ulica banatska bb

12. Ristić Živoradu iz Smedereva, Ulica izvorska bb

13. Saliha Driti iz Smedereva, Ulica Sretena Popovića 2/8.

       14. Stanković Miodragu iz Smedereva, ul. Jozefa Šulca 6/4.

15. Dejanović Verici iz Smedereva, Ulica "16.oktobra" br.16.

16. Ibrahimović Dobrili iz Smedereva, Ulica Jozefa Šulca br.4/7.

17.Đurkić Predragu iz Smedereva, Ulica pariske komune 14.

       18. Simić Goranu iz Smedereva, Ulica Jozefa Šulca 8/10.

19. Žorić Zagorki iz Smedereva, Ulica Živana Atanackovića 20.

20. Popović Miodragu iz Smedereva, Ulica Branka Ž..Jevremovića br.1.  

       21. Ristić Miloradu iz Smedereva, Ulica Jozefa Šulca 8/1.

22. Aksić Gorici iz Smedereva, Ulica Jozefa Šulca 6/3.

23. Đošić Dušku iz Smedereva, Ulica Jozefa Šulca 6/3.

24. Đekić Trajanki iz Smedereva, Ulica kolarska 60.

25. Dejanović Velimiru iz Smedereva, Ulica Jozefa Šulca 6/3.

 

      

 

    

      

            

      

  II

 

Prenos sredstava za gore navedenu pomoć izvršiće se iz budžetskih sredstava Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije,  na osnovu ove Odluke.

 

                                                                                     III

 

            Realizacija ove Odluke izvršiće se preko najpovoljnijeg ponuđača ogrevnog drveta i to isporukom na kućne adrese korisnika pomoći.       

  

                                                                                    IV

  

            Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Odeljenje za finansije i lokalnu poresku administraciju Gradske uprave Smederevo.

  

                                                                V

 

 Odluku objaviti na Zvaničnoj internet stranici Gradske uprave Grada Smedereva i oglasnoj tabli Povereništva za izbeglice i migracije Gradske uprave grada Smedereva.

  

  

                                                                            VI

 

Ova Odluka je konačna.

 

 

 

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e

  

Postupajući po Obaveštenju Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije od 22.08.2019.godine, a u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište  na teritoriji grada Smedereva, broj 400-9447/2017-07 od 01.08.2019. godine i  Javnim pozivom za dodelu pomoći pri nabavci ogreva broj 400-9447-3/2019-07 od 01.08.2019.godine,  Komisija je odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

 

                                                                    

                             

 

                                                                                                                              PREDSEDNIK  KOMISIJE  

                                                                                        

                                                                                                                                                   Vladan Abramović