Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


Пословно – техничка сарадња дирекција за пољопривреду

Крајем прошле недеље, у Ваљеву је на иницијативу тамошње Дирекције за пољопривреду одржан састанак коме су присуствовали представници ресора пољопривреде из десет градова Србије.

Смедерево су на скупу представљали Јовица Вујовић, директор Фонда за пољопривреду и Марија Живић, члан Градског већа задужена за ресор пољопривреде.

Том  приликом  потписан је протокол о успостављању пословно техничке сарадње дирекција за пољопривреду и градских пољопривредних служби Ваљева, Смедерева, Шапца, Крагујевца, Ниша, Јагодине, Чачка, Крушевца, Ужица и Краљева.

Намера је била да се ојачају заједнички капацитети битни за одрживи друштвено- економски развој пољопривреде  села и унапреди добробит становника руралног подручја.

Након потписивања протокола представници градова потписнка сагласили су се да ће посебну пажњу посветити континуираном унапређивању сарадње органа локалне власти из обасти пољопривреде и руралног развоја, идентификовању локалних потенцијала и дефинисању могућности њихове реализације, размени позитивних искустава и промоцији и афирмисању аграрног сектора.

У градовима - потписницима протокола, у наредном периоду требало би да буду покренуте иницијативе за стварање стратешких развојних планова и програма кроз успостављање партнерских односа између јавног и пословног сектора у обалсти пољопривреде и прехрамбене технологије.

Убудуће ће се чешће организовати и спроводити едукатвни програми усмерени ка повећању потенцијала пољопривредних удружења, њихових чланова и локалне сеоске заједнице.

Потписивањем протокола, ових десет градова добијају могућност да учествују на конкурсима за добијање средстава са заједничким пројектима, као и прилику за заједничку имплементацију одобрених пројеката.

Такође је значајна и размена информација, позитивних искустава у раду са примарним пољопривредним произвођачима на терену.