Обавештење у вези уписа у вртић електронским путем 24. март Дан сећања на жртве НАТО агресије ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА НОВОМ ПОРТАЛУ ДОПУНА ОДЛУКЕ o Ограничењу рада свих угоститељских објеката НА ТЕРИОТИРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА НЕМА ЗАРАЖЕНИХ НИ ОБОЛЕЛИХ ОД КОРОНА ВИРУСА


Потписан Уговор о гасификацији

Данас је у Смедереву потписан Уговор о гасификацији између града Смедерева, ЈП „Србија гас“ и стратешког партнера, компаније „Миленијум тим“.
Природни гас је у Смедерево доведен 1971. године – за потребе Сартида. Иницијатива за гасификацијом широке потрошње покренута је од Града Смедерева и „НИС Енергогас“-а (садашњег Србијагасa) још почетком 2003. године, али је до данашњег дана реализовано само око 17 км дистрибутивне мреже и прикључено око 170 потрошача у зони Мерно-регулационе станице „Тврђава“.
С обзиром на то да готово сви већи привредни субјекти у Смедереву као енергент користе природни гас, да се планира конверзија постојећих котларница јавног и приватног сектора на природни гас и да ће се велики број индивидуалних домаћинстава определити за природни гас као енергент, стварају се битни услови да се превазиђе изражени проблем загађеног ваздуха на територији Града Смедерева и допринесе заштити животне средине.

Потписивању Уговора су присуствовали:
Градоначелник Смедерева, Предраг Умичевић, заменик градоначелника, др Јасна Аврамовић, председник Скупштине, Бранче Стојановић,генерални директор „Србија гас“-а, Душан Бајатовић, извршни директор за финансије „Србија гас“-а, Јовица Будимир, саветник ген. Директора, Драган Јокић, директор Сектора за развој „Србија гас“-а, Милан Здравковић, директор„Миленијум тим“-а, Стојан Вујко, као и  чланови руководства, ГВ Смедерева, Комисије за гасификацију, Дирекције  за изградњу и ЈП за стамбене услуге Смедерева и представници медија.
Присутнима су се обратили градоначелник Смедерева, Предраг Умичевић, директор „Србија гаса“-а, Душан Бајатовић и директор компаније „Миленијум тим“, Стојан Вујке.
Након обраћања, потписан је Уговор о гасификацији, чијом се реализацијом стварају  услови за прикључење домаћинстава, привреде и јавних потрошача на природни гас као енергент  на читавој територији Града Смедерева. Имајући у виду обим пројекта гасификације и његову комплексност, концепција Програма гасификације је таква да се постигне највећа брзина изградње гасоводне мреже.  
Снабдевање дистрибутивног система Града Смедерева природним гасом предвиђено је прикључењем на гасоводни систем високог притиска, преко 3 главне мерно-регулационе станице – „Радинац“, „Велур“ и „Годомин“. Предвиђени концепт гасификације третира 3 основне територијалне целине Града Смедерева и то:
•    Градско језгро, које чине следеће технолошке целине: „Спортски центар“, „Карађорђево брдо“, „Папазовац“, „Царина – Вучак“,  „Радинац - Липе 2“, „Југово“, "Удовице“
•    Сеоски део – Моравски правац, који чине следеће технолошке целине: МЗ „Липе“, МЗ „Раља“, МЗ „Враново“, МЗ „Мала Крсна“, МЗ „Скобаљ“, МЗ „Осипаоница“, МЗ „Лугавчина“, МЗ „Сараоци“, МЗ „Шалинац – Кулич“, Асфалтна база
•    Сеоски део –Шумадијски правац, који чине следеће технолошке целине: МЗ „Сеоне“, МЗ „Колари“, МЗ „Ландол“, МЗ „Водањ“, МЗ „Петријево“, МЗ „Суводол“, МЗ „Луњевац“, МЗ „Друговац“, МЗ „Бадњевица“, МЗ „Биновац“, МЗ „Мало Орашје“, МЗ „Михајловац“, МЗ „Врбовац“, МЗ „Добри До“


Програм гасификације у наредне две године предвиђа изградњу око 60 км челичног гасовода средњег притиска и око 670 км дистрибутивне гасоводне мреже.
Укупна вредност инвестиције износи око 29 милиона евра.