Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Потписано судско поравнање

Законски заступници Града Смедерева и компаније Комико оил потписали су данас у Привредном суду у Пожаревцу поравнање, којим се Комико оил обавезује да најкасније до 4. фебруара уплати једнократно уговорени износ закупнине од 650.000.000 динара са законском затезном каматом обрачунатом на тај износ од 26.јуна 2012.године па до исплате.

Уколико Комико оил не уплати једнократно целокупни уговорени износ са затезном каматом на тај износ почев од 26.јуна 2012.године па до исплате, најкасније до 4.фебруара 2013.године, Уговор о закупу закључен између Града Смедерева као закуподавца и Комико оила као закупца, од 25.априла 2012.године, сматра се раскинутим са даном 5.фебруара 2013.године.

Законски заступник тужиоца и пуномоћник туженог изјавили су да су странке на изложен начин окончале овај спор у Привредном суду у Пожаревцу.

Суд је донео решење да се прихвата изложено поравнање које има снагу извршне судске одлуке и отказао рочиште заказано за 6.фебруар 2013.године.