Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Повећање броја слободних локација за инвестирање

Јавни позив за пријаву земљишта или објеката намењених продаји,односно давању у закуп анимирао је већи број грађана Смедерева.


У Одељењу за локални економски развој  очекују још већи прилив пријава након сезоне годишњих одмора, али истичу да су грађани, који су се одазвали позиву и сви они који се  за сада о томе телефоном информишу, изразили задовољство због покренуте иницијативе.
Подсећамо, физичка и правна лица која у власништву имају парцелу или објекат, а намеравају да их отуђе или издају у закуп, требало би да се обрате Одељењу за локални економски развој Градске управе Смедерево. Град ће преко овог Одељења  промовисати и нудити локацију  потенцијалним инвеститорима у најбољем интересу власника.
Услови за пријављивање слободне локације су да се парцела налази на територији града Смедерева и  да се поднесе попуњен  Образац пријаве у једном примерку у затвореној коверти са назнаком " Пријава за јавни позив - Повећање броја слободних локација за инвестирање". Пријава се подноси у Одељењу за локални економски развој, које се налази у канцеларији бр.2 Градске управе Смедерево. Јавни позив траје до 01. октобра ове године.
О овим и другим информацијама о Јавном позиву можете се обавестити и на сајтu града Смедерева www.smederevo.org.rs.