Презентација идејног решења за затворени базен Изградња канализационе мреже и вакуумске станице у Малом Криваку Председник Вучић у Смедереву Отворен Дунавски еко парк у Смедереву Семинар за васпитаче у организацији Савета за безбедност саобраћаја


Позив за имаоце права на непокретностима и имаоце правног интереса у комасационом подручју делова катастарских општина Шалинац, Кулич и Смедерево