Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Пројекат Тврђаве на Дунаву у Вили Обреновића

 
 
Пројекат Тврађаве на Дунаву је пилот пројекат који има за циљ развој пута културе, који треба да повеже у јединствену целину локалне заједнице на Дунаву – Бач, Нови Сад, Београд, Смедерево, Голубац, Велико Градиште и Кладово - које баштине тврђаве и утврђене градове на Дунаву од посебне културне вредности и помогне да овај значајан потенцијал буде стављен у функцију развоја локалних средина у којима се тврђаве налазе.

На нивоу општег циља пројекат треба да подстакне стварање друштвеног и економског окружења на локалном нивоу, које је у стању да разуме специфичности културног наслеђа као ресурса, али и изазове везане за његову употребу. Пилот пројекат у суштини представља уводну  или припремну фазу будућег развојног пројекта.

Дунавски регион је препознат од стране већег броја међународних регионалних програма као област са значајним могућностима у многим сегментима, од којих је предоминантна компонента директно везана за економски развој. Развој туризма на Дунаву је, такође, сврстан међу стратешке приоритете развоја Србије у наредном десетогодишњем периоду, што све говори у прилог спремности како носилаца политике на националном нивоу, тако и међународних програма финансијске помоћи за улагање и инвестирање у развој потенцијала на Дунаву. Да би локалне средине биле у прилици да могућности које су им на располагању ефективно и користе, потребно је да имају проактиван приступ, али и да покажу спремност, што поред мотивисаности, подразумева располагање одговарајућим људским и институционалним капацитетима.  

Најважнији сегмент пројекта Тврђаве на Дунаву је институционална изградња и умрежавање кључних актера и подстицање њихове међусобне сарадње у циљу заједничке бриге о културном наслеђу, будући да оно представља кључну карика стварања друштвено економских претпоставки за одрживи развој и мудру употребу културних ресурса.

Учесници ове конференције су Министарство културе, Министарство економије и регионалног развоја, Министарство просторног планиранја и заштите животне средине,
Министарство инфраструктуре, Министарство за национални инвестициони план,
Кабинет потпредседника Владе за ЕУ интеграције – Дунавска конференција, Влада АП Војводине.

Седам градова и општина које учествују у пројекту:
Бач, Нови Сад,  Београд,  Смедерево, Велико Градиште,  Голубац,   Кладово и међународне организације:  УНЕСКО, Делегација Европске комисије у Београду, Немачка организација за техничку сарадњу (ГТЗ), Републички завод за заштиту споменика културе, Туристичка организација Србије.


У Вили Обреновић у Смедереву је 4. јуна усвојена Изјава учесника овог пројекта. Министар културе, Небојша Брадић, издвојио је овај пилот пројекат као веома важан за развој дунавске регије. Потпредседник Владе Србије, Божидар Ђелић каже да су Срби познати по добрим пројектима који се касније не реализују, али да се то неће десити сада. Овај пројекат има подршку министарстава, Владе, аутономне покрајине Војводине, локалних самоуправа. Опредељено је 25 милиона евра за почетак, а остатак новца који буде обезбеђен од УНЕСК-а и других донатора биће улаган у пројекат у наредних 5 до 6 година. Градоначелник Смедерева, Предраг Умичевић, каже да је Смедерево као град који развија потенцијале своје тврђаве чак и развојем културног туризма кроз први амбијентални фестивал "Тврђава театар", заслужио да буде домаћин оваквог скупа.


У наредних 5 година, тврђаве на Дунаву ће посећивати многобројни туристи, а градови у којима се налазе ће иамти вишеструке погодности за економски развој.