... Успешно реализован пројекат „Караван игре“ у Смедереву ГРАДОНАЧЕЛНИЦИ ЈАСНИ АВРАМОВИЋ ПРИЗНАЊЕ ДАМА ГОДИНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Дух аматеризма – Смедерево у акцији Министарства културе Дружења песника са децом из сеоских основних школа


Проширење корисника Слободне зоне Смедерево

Градоначелница Смедерева др Јасна Аврамовић разговарала је данас са представницима предузећа која послују у оквиру подручја Слободне зоне Смедерево – Кондор I доо, Унитех доо и Митрашиновић доо.

На састанку је постигнута начелна сагласност да ова предузећа уђу у режим пословања Слободне зоне Смедерево.

На тај начин се проширује број корисника који раде у режиму Слободне зоне Смедерево и ствара претпоставка за отварање царинске испоставе на подручју ове слободне зоне.

Самим тим, створиће се услови за царинску контролу уласка и изласка робе из Слободне зоне Смедерево.

Састанку су присуствовали председник Скупштине града Смедерева Бранче Стојановић, помоћник градоначелника за привреду, инвестиције и развој, Првослав Недељковић, начелник Градске управе Милијана Новаковић и директор Слободне зоне Смедерево, Бранко Богдановић.

Решењем Владе Републике Србије, Слободна зона Смедерево почела је са радом 12.јула 2012.године.