Besplatni konverzacijski kursevi engleskog i italijanskog jezika Magija nauke i oduševljenje posetilaca na „Noći istraživača“ u Smederevu DELEGACIJA POKRAJINE HEBEI IZ KINE U SMEDEREVU Evropski dan bez automobila u Smederevu Evropska nedelja mobilnosti u Smederevu


RANI JAVNI UVID Plana detaljne regulacije za izgradnju pratećih sadržaja autoputa E-75 na petlji Kolari - levo

 

 

Odeljenje za urbanističko-komunalne i imovinsko-pravne poslove Gradske uprave Smedereva, na osnovu člana 45a.Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije", broj 72/2009, 81/2009-ispr., 64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-rešenje US, 98/2013-odluka US, 132/2014 i 145/2014), organizuje

 

 

RANI JAVNI UVID

Plana detaljne regulacije za izgradnju

pratećih sadržaja autoputa E-75 na petlji Kolari - levo

 

Rani javni uvid Plana detaljne regulacije za izgradnju pratećih sadržaja autoputa E-75 na petlji Kolari - levo, organizuje se u trajanju od petnaest dana, počev od 3. januara2018.godine, u prostorijama Gradske uprave Smedereva, Omladinska br.1, u vremenu od 11 do 13 časova.

                        Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu da ovom Odeljenju,u toku ranog javnog uvida,dostave primedbe i sugestije, kao i druge informacije koje mogu da budu od značaja za rani javni uvid, u pisanom obliku, preko pisarnice Gradske uprave.