Prezentacija idejnog rešenja za zatvoreni bazen Izgradnja kanalizacione mreže i vakuumske stanice u Malom Krivaku Predsednik Vučić u Smederevu Otvoren Dunavski eko park u Smederevu Seminar za vaspitače u organizaciji Saveta za bezbednost saobraćaja


REŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA ZA PROJEKTE KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2017. GODINU

            Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016- autentično tumačenje), člana 24. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2016 i 8/2017) i člana 45. Statuta grada Smedereva ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016- prečišćen tekst),

Gradsko veće grada Smedereva, na 70. sednici održanoj 16. septembra 2017. godine, donelo je

REŠENjE

O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA ZA PROJEKTE KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2017. GODINU

  

I

  

            Ovim Rešenjem utvrđuje se raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu grada Smedereva za 2017. godinu ("Službeni list grada Smedereva", broj 12/2016, 6/2017 i 8/2017) u okviru razdela 4- Gradska uprava, programska klasifikacija 1201- Program 13- razvoj kulture, programska aktivnost 1201-0004- ostvarivanje i unapređenje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, funkcija 830 usluge emitovanja i štampanja, pozicija 266, ekonomska klasifikacija 423- usluge po ugovoru- projektno informisanje, po raspisanom  Javnom pozivu za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 20.000.000,00 dinara.

            Sredstva su pojedinačno odobrena na sledeći način:

Red.br.

Podnosilac

projekta

Naziv projekta

Izdavač medija/naziv

Mesto

Odobrena sredstva

1.

Privredno društvo za reklamu i propagandu RESPECT MEDIA d.o.o. Smederevo

Mogu li voda i put do svakog domaćinstva?

NEDELJNI REGIONALNI LIST NAŠE NOVINE

Smederevo

1.500.000,00

2.

RADIO LUX DOO SMEDEREVO

 

 

"Luks Naksi Radio- informativni servis građana Smedereva"

LUX RADIO

 

Smederevo

700.000,00

3.

VLADAN MIHAJLOVIĆ PR PROIZVODNJA AUDIO-VIZUELNIH PROIZVODA BALKAN PRODUKCIJA BEOGRAD

"Upoznajmo se da bi se bolje razumeli"

VLADAN MIHAJLOVIĆ PR PROIZVODNJA AUDIO-VIZUELNIH PROIZVODA BALKAN PRODUKCIJA BEOGRAD-

medijski sadržaj koji objavljuje

TV SMEDEREVO

Beograd

4.900.000,00

4.

Open View DOO Beograd-Rakovica

Regionalni centar za javno informisanje građana- interes građanskog društva

EPODUNAVLJE

 

Beograd-Rakovica

7.000.000,00

5.

TV SMEDEREVO Društvo sa ograničenom odgovornošću, Smederevo

SMEDEREVO DANAS

TV SMEDEREVO

Smederevo

2.000.000,00

6.

NOVINSKO IZDAVAČKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NAŠ GLAS SMEDEREVO

"NAŠ GRAD"- Informisanje javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život građana Smedereva

NAŠ GLAS

Smederevo

700.000,00

7.

SINDIKAT NOVINARA SRBIJE

Uloga medija u unapređivanju pravne i socijalne države

SINOS

Beograd

200.000,00

8.

"Udruženje za promovisanje slobode izražavanja - Podunavska inicijativa"

"Za život bez prepreka- OSI"

INTERNET PORTAL PODUNAVLJE. INFO

Smederevo

570.000,00

9.

KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD- NOVI BEOGRAD

 

SMEDEREVO IZ PRAVE PERSPEKTIVE

KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD- NOVI BEOGRAD,

medijski sadržaj koji objavljuje TV K::CN 1

 

Novi Beograd

2.430.000,00

  

II

  

            Na osnovu ovog Rešenja sa učesnicima Javnog poziva koji su dobili sredstva za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu navedenim u tački I, biće zaključeni odgovarajući ugovori.

 

III

  

            Ovo Rešenje objaviti na veb-sajtu grada Smedereva www.smederevo.org.rs i dostaviti svakom učesniku Konkursa u elektronskoj formi.

Obrazloženje:

  

            Gradsko veće grada Smedereva raspisalo je Javni poziv za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu (u daljem tekstu: Javni poziv), broj 037-424/2017-07 od 8. avgusta 2017. godine, koji je objavljen 09. avgusta 2017. godine na veb-sajtu grada Smedereva www.smederevo.org.rs i nedeljnom regionalnom listu Naše novine.

             Javni poziv je bio otvoren 8 dana od dana objavljivanja u navedenim nedeljnim novinama i na veb-sajtu Grada Smedereva. Blagovremeno je prispelo 15 prijava po raspisanom Javnom pozivu.

            Na osnovu članova 19. i 21. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2016 i 8/2017), Gradsko veće grada Smedereva je svojim Rešenjem, broj 02-196/2017-07 od 02.09.2017. godine obrazovalo Komisiju za ocenjivanje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva (u daljem tekstu: Komisija).

            Navedena Komisija je dana 06.09.2017. godine izvršila ocenu projekata podnetih povodom raspisanog Javnog poziva za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu i donela Predlog odluke o raspodeli sredstava iz budžeta grada Smedereva za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu i isti dostavila Gradskom veću grada Smedereva na dalje postupanje, u skladu sa članovima 24. i 25. Zakona o javnom informisanju i medijima ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 83/2014, 58/2015 i 12/2016- autentično tumačenje), članovima 19. i 24. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ("Službeni glasnik Republike Srbije", broj 16/2016 i 8/2017) i Javnim pozivom za učešće na konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu, broj 037-424/2017-07 od 8. avgusta 2017. godine.

            Komisija je prilikom ocenjivanja navedenih projekata pošla od kriterijuma za ocenu projekata utvrđenih Pravilnikom o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja (u daljem tekstu: Pravilnik) i navedenim Javnim pozivom, odnosno od sledećih kriterijuma: mera  u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti javnog informisanja i mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima i tom prilikom utvrdila sledeće:

 

      Projekti koji su podržani:

1.       Privredno društvo za reklamu i propagandu RESPECT MEDIA d.o.o. Smederevo (NEDELJNI REGIONALNI LIST NAŠE NOVINE), navedena adresa: ulica Karađorđeva broj 12, Smederevo. Prijava ovog podnosioca projekta pristigla je 15.08.2017. godine sa projektom pod nazivom Mogu li voda i put do svakog domaćinstva?. Ukupna vrednost projekta je 2.212.800,00 dinara, od toga sopstveni prihodi iznose 444.000,00 dinara, a sredstva za koje se aplicira iz budžeta grada Smedereva iznose 1.768.800,00 dinara. Podneta prijava sa dokumentacijom je kompletna i pristigla u propisanom roku. Komisija smatra da je podneti projekat pod nazivom Mogu li voda i put do svakog domaćinstva?, u skladu sa namenom sredstava iz Javnog poziva i da je u skladu sa oba kriterijuma iz člana 18. stav 1. Pravilnika. Projekat je usklađen i sa članom 18. stav 2. tačke 1., 2., 3. i 4. navedenog Pravilnika. Po mišljenju Komisije, posebnu vrednost projektu daje potpuna usklađenost sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa i usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa. Imajući u vidu navedeno, Komisija smatra i predlaže da se ovaj projekat podrži u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 dinara.

2.      RADIO LUX SMEDEREVO (LUX RADIO), navedena adresa: ulica Šalinačka bb, Smederevo. Prijava ovog podnosioca projekta pristigla je 16.08.2017. godine sa projktom pod nazivom "Luks Naksi Radio- informativni servis građana Smedereva". Ukupna vrednost projekta je 2.826.000,00 dinara, od toga sopstveni prihodi iznose 1.876.000,00 dinara, a sredstva za koje se aplicira iz budžeta grada Smedereva iznose 950.000,00 dinara. Podneta prijava sa dokumentacijom je kompletna i pristigla u propisanom roku. Komisija smatra da je podneti projekat pod nazivom "Luks Naksi Radio- informativni servis građana Smedereva" u skladu sa namenom sredstava iz Javnog poziva i da je u skladu sa oba kriterijuma iz člana 18. stav 1. Pravilnika. Komisija smatra da podneti projekat doprinosi razvoju medijskog pluralizma, razvoju ljudskih prava i istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju i u skladu je sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, što u potpunosti odgovara nameni Javnog poziva definisanoj u članu 15. Zakona o javnom informisanju i medijima. Projekat je usklađen i sa članom 18. stav 2. tačke 1., 2., 3. i 4.  navedenog Pravilnika.  Imajući u vidu navedeno, Komisija smatra i predlaže da se ovaj projekat podrži u ukupnom iznosu od 700.000,00 dinara.

3.       VLADAN MIHAJLOVIĆ PR PROIZVODNJA AUDIO-VIZUELNIH PROIZVODA BALKAN PRODUKCIJA BEOGRAD (medijski sadržaj koji objavljuje TV SMEDEREVO), navedena adresa: ulica Požeška broj 24, Beograd. Prijava ovog podnosioca projekta pristigla je 16.08.2017. godine sa projektom pod nazivom "Upoznajmo se da bi se bolje razumeli".Ukupna vrednost projekta je 6.524.000,00 dinara, od toga sopstveni prihodi iznose 1.344.000,00 dinara, a sredstva za koje se aplicira iz budžeta grada Smedereva iznose 5.180.000,00 dinara. Podneta prijava sa dokumentacijom je kompletna i pristigla u propisanom roku. Komisija smatra da je podneti projekat pod nazivom "Upoznajmo se da bi se bolje razumeli" u skladu sa namenom sredstava iz Javnog poziva i da je u skladu sa oba kriterijuma iz člana 18. stav 1. Pravilnika. Projekat je usklađen i sa članom 18. stav 2. tačke 1., 2., 3. i 4. navedenog Pravilnika. Po mišljenju Komisije, posebnu vrednost projektu daje potpuna usklađenost sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa i usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa. Imajući u vidu navedeno, Komisija smatra i predlaže da se ovaj projekat podrži u ukupnom iznosu od 4.900.000,00 dinara.

4.       Open View DOO Beograd- Rakovica (EPODUNAVLJE), navedena adresa: ulica Pilota Mihajla Petrovića broj 72a/35c, Beograd, Rakovica. Prijava ovog podnosioca projekta pristigla je 16.08.2017. godine sa projektom pod nazivom Regionalni centar za javno informisanje građana- interes građanskog društva. Ukupna vrednost projekta je 8.760.000,00 dinara, od toga sopstveni prihodi iznose 1.760.000,00 dinara, a sredstva za koje se aplicira iz budžeta grada Smedereva iznose 7.000.000,00 dinara. Podneta prijava sa dokumentacijom je kompletna i pristigla u propisanom roku. Komisija smatra da podneti projekat pod nazivom Regionalni centar za javno informisanje građana- interes građanskog društva  u skladu sa namenom sredstava iz Javnog poziva i da je u skladu sa oba kriterijuma iz člana 18. stav 1. Pravilnika. Po mišljenju Komisije, posebnu vrednost projektu daje potpuna usklađenost sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa i usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa. Komisija smatra da podneti projekat doprinosi razvoju medijskog pluralizma, razvoju ljudskih prava i istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju i u skladu je sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, što u potpunosti odgovara nameni Javnog poziva definisanoj u članu 15. Zakona o javnom informisanju i medijima. Imajući u vidu navedeno, Komisija smatra i predlaže da se ovaj projekat podrži u ukupnom iznosu od 7.000.000,00 dinara.

 

 

5.      TV SMEDEREVO Društvo sa ograničenom odgovornošću, Smederevo ( TV SMEDEREVO), navedena adresa: ulica Goranska broj 12, Smederevo. Prijava ovog podnosioca projekta pristigla je 16.08.2017. godine sa projektom pod nazivom SMEDEREVO DANAS. Ukupna vrednost projekta je 6.500.000,00 dinara, od toga sopstveni prihodi iznose 1.300.000,00 dinara, a sredstva za koje se aplicira iz budžeta grada Smedereva iznose 5.200.000,00 dinara. Podneta prijava sa dokumentacijom je kompletna i pristigla u propisanom roku. Projekat je usklađen sa stavom 2. tačke 1., 2., i 3. i stavom 3. tačke 1. i 2. člana 18. navedenog Pravilnika. Komisija smatra da podneti projekat doprinosi razvoju medijskog pluralizma, razvoju ljudskih prava i istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju i u skladu je sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, što u potpunosti odgovara nameni Javnog poziva definisanoj u članu 15. Zakona o javnom informisanju i medijima. Imajući u vidu navedeno, Komisija smatra i predlaže da se ovaj projekat podrži u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 dinara.

6.      NOVINSKO IZDAVAČKO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NAŠ GLAS SMEDEREVO (NAŠ GLAS), navedena adresa: ulica Trg republike broj 6, Smederevo. Prijava ovog podnosioca projekta pristigla je 16.08.2017. godine sa projektom pod nazivom "NAŠ GRAD"- informisanje javnosti o aktuelnim dešavanjima od značaja za život građana Smedereva. Ukupna vrednost projekta je 1.680.000,00 dinara, od toga sopstveni prihodi iznose 336.000,00 dinara, a sredstva za koje se aplicira iz budžeta grada Smedereva iznose 1.344.000,00 dinara. Podneta prijava sa dokumentacijom je kompletna i pristigla u propisanom roku. Projekat je usklađen sa stavom 2. tačke 1., 2., 3., i 4. i stavom 3. tačke 1. i 2. člana 18. navedenog Pravilnika. Komisija smatra da podneti projekat doprinosi razvoju medijskog pluralizma, razvoju ljudskih prava i istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju i u skladu je sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, što u potpunosti odgovara nameni Javnog poziva definisanoj u članu 15. Zakona o javnom informisanju i medijima. Po mišljenju Komisije, posebnu vrednost podnetom projektu daje potpuna usklađenost sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa i usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa. Imajući u vidu navedeno, Komisija smatra i predlaže da se ovaj projekat podrži u ukupnom iznosu od 700.000,00 dinara.

7.      SINDIKAT NOVINARA SRBIJE (SINOS), navedena adresa: ulica Resavska broj 28, Beograd. Prijava ovog podnosioca projekta pristigla je 17.08.2017. godine, sa projektom pod nazivom Uloga medija u unapređivanju pravne i socijalne države. Ukupna vrednost projekta je 365.000,00 dinara, od toga sopstveni prihodi iznose 75.000,00 dinara, a sredstva za koje se aplicira iz budžeta grada Smedereva iznose 290.000,00 dinara. Podneta prijava sa dokumentacijom je kompletna i pristigla u propisanom roku. Po mišljenju Komisije, posebnu vrednost podnetom projektu daje potpuna usklađenost sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa i usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa. Projekat je usklađen i sa članom 18. stav 2. tačke 1., 2., 3. i 4. navedenog Pravilnika. Imajući u vidu navedeno, Komisija smatra i predlaže da se ovaj projekat podrži u ukupnom iznosu od 200.000,00 dinara.

8.       "Udruženje za promovisanje slobode izražavanja - Podunavska inicijativa" (INTERNET PORTAL PODUNAVLJE. INFO), navedena adresa: ulica Kralja Petra I broj 9, Smederevo. Prijava ovog podnosioca projekta pristigla je 16.08.2017. godine, sa projektom pod nazivom "Za život bez prepreka -OSI". Ukupna vrednost projekta je 723.000,00 dinara, od toga sopstveni prihodi iznose 153.000,00 dinara, a sredstva za koje se aplicira iz budžeta grada Smedereva iznose 570.000,00 dinara. Podneta prijava sa dokumentacijom je kompletna i pristigla u propisanom roku. Komisija smatra da je projekat pod nazivom "Za život bez prepreka -OSI" u skladu sa namenom sredstava iz Javnog poziva i da je u skladu sa oba kriterijuma iz člana 18. stav 1. Pravilnika. Po mišljenju Komisije, posebnu vrednost podnetom projektu daje potpuna usklađenost sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa i usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa. Projekat je usklađen i sa članom 18. stav 2. tačke 1., 2., 3. i 4. navedenog Pravilnika. Imajući u vidu navedeno, Komisija smatra i predlaže da se ovaj projekat podrži u ukupnom iznosu od 570.000,00 dinara.

9.      KOPERNIKUS SYSTEMS DOO BEOGRAD- NOVI BEOGRAD (medijski sadržaj koji objavljuje TV K::CN 1), navedena adresa: ulica Bulevar Arsenija Čarnojevića broj 69g. Prijava ovog podnosioca projekta pristigla je 17.08.2017. godine, sa projektom pod nazivom SMEDEREVO IZ PRAVE PERSPEKTIVE. Ukupna vrednost projekta je 11.436.914,48 dinara, od toga sopstveni prihodi iznose 2.396.914,48 dinara, a sredstva za koje se aplicira iz budžeta grada Smedereva iznose 9.040.000,00 dinara. Podneta prijava sa dokumentacijom je kompletna i pristigla u propisanom roku. Projekat je usklađen sa stavom 2. tačke 1., 2., 3., i 4 i stavom 3.  člana 18. navedenog Pravilnika. Komisija smatra da projekat doprinosi razvoju medijskog pluralizma, razvoju ljudskih prava i istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju i u skladu je sa Zakonom o javnom informisanju i medijima, što u potpunosti odgovara nameni Javnog poziva definisanoj u članu 15. Zakona o javnom informisanju i medijima. Komisija smatra da je podneti projekat u skladu sa namenom sredstava iz Javnog poziva i da je u skladu sa oba kriterijuma iz člana 18. stav 1. Pravilnika. Imajući u vidu navedeno, Komisija smatra i predlaže da se projekat podrži u ukupnom iznosu od 2.430.000,00 dinara.

  

     Projekti koji nisu podržani:

1.      Privredno društvo RADIO TELEVIZIJA JASENICA d.o.o. Smederevska Palanka (TV JASENICA), navedena adresa: ulica Francuska broj 9/9, Smederevska Palanka. Prijava ovog podnosioca projekta pristigla je 15.08.2017. godine, sa projektom pod nazivom KULTURNA HRONIKA SMEDEREVO. Ukupna vrednost projekta je 1.672.600,00 dinara, od toga sopstveni prihodi iznose 334.600,00 dinara, a sredstva za koje se aplicira iz budžeta grada Smedereva iznose 1.338.000,00 dinara. Podneta prijava sa dokumentacijom je kompletna i pristigla u propisanom roku. Komisija smatra da je podneti projekat pod nazivom KULTURNA HRONIKA SMEDEREVO u skladu sa namenom sredstava Javnog poziva, ali da ne ispunjava u celosti prvi kriterijum iz člana 18. stav 2. tačka 3. alineje 1. i 2. Pravilnika. Takođe, Komisija je konstatovala da u delu primarne ciljne grupe 3.7 nisu jasno definisane ciljne grupe koje finansira grad Smederevo. Prilikom analize Budžeta projekta utvrđeno je da je podnosilac projekta tražio sredstva za kupovinu emisione tehnike, što je nedopustivo jer istu mora da poseduje kako bi bio u situaciji da emituje program. Komisija smatra i predlaže Gradskom veću grada Smedereva da navedeni projekat ne podrži.

2.        IVANA RAŠKOVIĆ PR AGENCIJA ZA IZDAVANJE ČASOPISA MARKETING I USLUGE POSLUŽIVANJA PIĆA NEDELJNIK SMEDEREVSKA PALANKA (NEDELJNIK), navedena adresa: Šulejićeva 138, Smederevska Palanka. Prijava ovog podnosioca projekta pristigla je 15.08.2017. godine, sa projektom pod nazivom Nedeljnik Smederevo. Ukupna vrednost projekta je 740.000,00 dinara, od toga sopstveni prihodi iznose 148.000,00 dinara, a sredstva za koje se aplicira iz budžeta grada Smedereva iznose 592.000,00 dinara. Podneta prijava sa dokumentacijom je kompletna i pristigla u propisanom roku. Takođe, Komisija smatra da navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava Javnog poziva, ali da u celosti ne ispunjava prvi kriterijum iz člana 18. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja „Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja", odnosno podneti projekat nije usklađen sa članom 18. stav 2. tačka 1. alineje 3., 4. i 5., tačka 2. alineje 1., 2., 3., 4. i 5. i tačka 4. alineja 2. navedenog Pravilnika. Komisija smatra i predlaže Gradskom veću grada Smedereva da navedeni projekat ne podrži.

3.      NOVINSKO-IZDAVACKO PRIVREDNO DRUŠTVO REČ NARODA AD POŽAREVAC (REČ NARODA), navedena adresa: ulica Takovska broj 5, Požarevac. Prijava ovog podnosioca projekta pristigla je  16.08.2017. godine,  sa projektom  pod nazivom Arheološko blago Smedereva. Ukupna vrednost projekta je 492.000,00 dinara, od toga sopstveni prihodi iznose 106.000,00 dinara, a  sredstva za koje se aplicira iz budžeta grada Smedereva iznose 386.000,00 dinara. Podneta prijava sa dokumentacijom je kompletna i pristigla u propisanom roku. Komisija smatra da  navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava Javnog poziva, ali da u celosti ne ispunjava prvi kriterijum iz člana 18. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja „Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja". Projekat nije usklađen sa članom 18. stav 2. tačka 1. alineje 3., 4. i 5. i tačka 2. alineje 1., 2., i 3. navedenog Pravilnika. Imajući u vidu navedeno, Komisija smatra i predlaže Gradskom veću grada Smedereva da navedeni projekat ne podrži.

        4. MIROSLAV ČER PR REKLAMNA AGENCIJA GERILA ADV KRAGUJEVAC (PRESSEK), navedena adresa: Ljubomira Jovanovića 69, Kragujevac. Prijava ovog podnosioca projekta pristigla je 16.08.2017. godine, sa projektom pod nazivom "Mali biznis-velika šansa". Ukupna vrednost projekta je 584.000,00 dinara, od toga sopstveni prihodi iznose 118.000,00 dinara, a sredstva za koje se aplicira iz budžeta grada Smedereva iznose 466.000,00 dinara. Podneta dokumentacija je kompletna i pristigla u propisanom roku. Komisija smatra da  navedeni projekat je u skladu sa namenom sredstava Javnog poziva, ali  u celosti ne ispunjava prvi kriterijum iz člana 18. stav 1. tačka 1. alineje 2., 3. i 4. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja „Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja". Komisija je konstatovala da opis ciljeva realizacije projekta nije u skladu sa očekivanim rezultatima projektnih aktivnosti, takođe ne može se na osnovu navedenih podataka realno sagledati održivost projekta kao takvog u svim njegovim segmentima, a samim tim ne može se proceniti mera u kojoj je predložena aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja shodno članu 18. stav 1. tačka 1. navedenog Pravilnika. Takođe, Komisija smatra da je budžet predimenzioniran. Komisija smatra i predlaže Gradskom veću grada Smedereva da navedeni projekat ne podrži.

      5.   AGENCIJA LO PRESS SVETOZAR POLIĆ PREDUZETNIK KOVIN (medijski sadržaj koji objavljuje portal Medija Centar Beograd), navedena adresa: ulica Koče Anđelkovića broj 13, Kovin (navedena adresa redakcije: Cara Lazara broj 85, Kovin). Prijava ovog podnosioca projekta pristigla je 16.08.2017. godine sa projektom pod nazivom Vršnjačko nasilje i maloletnička delikvencija u Smederevu. Ukupna vrednost projekta je 1.249.500,00 dinara, od toga sopstveni prihodi iznose 252.000,00 dinara, a sredstva za koje se aplicira iz budžeta grada Smedereva iznose 997.500,00 dinara. Podneta prijava sa dokumentacijom je kompletna i pristigla u propisanom roku. Komisija je konstatovala da je podneti projekat pod nazivom Vršnjačko nasilje i maloletnička delikvencija u Smederevu u skladu sa namenom sredstava iz Javnog poziva, ali da ne ispunjava u celosti prvi kriterijum iz člana 18. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja „Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja". Projekat nije usklađen sa članom 18. stav 1. tačka 4. alineje 1. i 2. navedenog Pravilnika. Takođe, iz predložene projektne aktivnosti ne vidi se usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa, a shodno članu 18. navedenog Pravilnika. Komisija smatra i predlaže Gradskom veću grada Smedereva da navedeni projekat ne podrži.

           6. "Institut za održivi razvoj i zaštitu životne sredine Zeleni krug" (EKO LIST), navedena adresa: ulica Aleksandra Nevskog broj 32, Novi Sad. Prijava ovog podnosioca projekta pristigla je 17.08.2017. godine sa projektom pod nazivom Ekološki promoteri grada Smedereva. Ukupna vrednost projekta je 378.915,00 dinara, od toga sopstveni prihodi iznose 138.915,00 dinara, a sredstva za koje se aplicira iz budžeta grada Smedereva iznose 240.000,00 dinara. Podneta prijava sa dokumentacijom je kompletna i pristigla u propisanom roku. Komisija smatra da je podneti projekat pod nazivom Ekološki promoteri grada Smedereva u skladu sa namenom sredstava iz Javnog poziva, ali da ne ispunjava u celosti prvi  kriterijum iz člana 18. stav 1. Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja „Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja". Podneti projekat nema potrebnu usklađenost sa realnim potrebama i prioritetima ciljnih grupa građana grada Smedereva. Takođe, nedostaje potrebna usklađenost planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa, merljivost indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta, razrađenost i izvodljivost plana realizacije projekta, navedeno nije u skladu sa članom 18. stav 2. tačka 1. alineje 3. i 4. i tačka 2. alinije 1., 3. i 4. Komisija smatra i predlaže Gradskom veću grada Smedereva da navedeni projekat ne podrži.

 

 

            Imajući u vidu navedeno, Gradsko veće grada Smedereva je na predlog Komisije za ocenjivanje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu koji se finansiraju iz budžeta grada Smedereva, odlučilo kao u tački I ovog Rešenja.

 

 

Pouka o pravnom sredstvu: Ovo Rešenje je konačno i protiv njega

                                               se može pokrenuti upravni spor pred

                                               Upravnim sudom u roku od 30 dana

                                               od dana dostavljanja.

 

 

Broj 400-7077/2017-07

U Smederevu, 16. septembra 2017. godine

GRADONAČELNICA

GRADA SMEDEREVA

 

dr Jasna Avramović

 

Dokumenta za preuzimanje

REŠENjE O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA ZA PROJEKTE KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2017. GODINU

PREDLOG ODLUKE O RASPODELI SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA SMEDEREVA ZA PROJEKTE KOJIMA SE OSTVARUJE JAVNI INTERES U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2017.GODINU

INFORMACIJA ZA UČESNIKE KONKURSA  ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA ZA 2017. GODINU U GRADU SMEDEREVU, KOJI JE OBJAVLjEN 09. AVGUSTA 2017. GODINE NA VEB-SAJTU GRADA SMEDEREVA WWW.SMEDEREVO.ORG.RS I LISTU NAŠE NOVINE, A KOJI SU DOBILI MANjI IZNOS SREDSTAVA OD TRAŽENOG

OBRAZAC BUDžET PROJEKTA