Potpisan prvi ugovor o dualnom obrazovanju u Smederevu i Podunavskom okrugu Akcija „Pažljivko“ u smederevskim osnovnim školama Smederevo, grad poezije – uručen „Zlatni ključ“ nemačkom pesniku Marselu Bajeru Svečano uručena donacija Vlade Japana TTPŠ „Despot Đurađ“ Obeležen Dan oslobođenja Smedereva u Drugom svetskom ratu


Redovna uplata četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu za 2017. godinu najkasnije do 14.novembra 2017.godine

ODELjENjE ZA FINANSIJE I LOKALNU PORESKU ADMINISTRACIJU obaveštava poreske obveznike - fizička lica, preduzetnike i pravna lica da rok za redovnu uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2017. godinu ističe 14.11.2017.godine.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju kao i zakonom propisanu novčanu kaznu zbog nablagovremenog plaćanja poreza.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti Odseku za lokalnu poresku administraciju u šalter sali na prvom spratu zgrade Gradske uprave Smederevo (kancelarija broj 79) kao i na šalteru broj 8 u uslužnom centru Gradske uprave Smederevo gde se vrši prijem stranaka svakoga radnog dana u vremenu od 7:30 do 15:30 časova.

U cilju omogućavanja poreskim obveznicima da blagovremeno izmire poreske obaveze, Odsek za lokalnu poresku administraciju vršiće prijem stranaka na šalteru broj 8 u uslužnom centru Gradske uprave Smederevo svakog radnog dana u periodu od 10.11.2017. do 16.11.2017.godine u produženom radnom vremenu od 7:30 do 18:00 časova, a u subotu 11.11.2017.godine u vremenu od 7:30 do 15:00 časova.