Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


Регионална конференција о пределу у Смедереву

Руководство града Смедерева разговарало је у четвртак са представницима Министарства природних ресурса, рударства и просторног планирања и имплементаторкама Европске конвенције о пределу у Републици Србији.

На састанку је договорено да Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања, односно,  Тим за промоцију и имплементацију Европске конвенције о пределу, представи Конвенцију у Смедереву у другој половини децембра.

Циљ  промоције јесте правовремено информисање о значају ратификације Конвенције за Србију, са жељом да овај међународни документ постане доступан широј јавности.

Имајући у виду чињеницу да EЛЦ (Еuropean Landscape Convention) подразумева заштиту природне и културне баштине, од изузетног националног интереса је унапређење управљања и мотивисање локалне и друге заинтересоване јавности за процес доношења одлука

Поентирањем значаја европске сарадање, обезбеђује се узајамно пружање сваке врсте помоћи која се тиче предела, искуства и резултата  будућих истраживачких пројеката.

Кроз отворену интерактивну панел дискусију учесника, очекује се размена информација и фокусирање проблема у вези са планирањем, заштитом природних и културних ресурса Смедерева.

На састанку са градским руководством, у четвртак је договорено и да Смедерево буде град-домаћин Регионалне конференције која ће се одржати у септембру 2013.године и која ће окупити више од 300 учесника из читаве Европе.