... Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја


Решења о постављању привремених заступника за комасационо подручје катастарске општине Шалинац,Кулич и Смедерево