Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету Четири локалне самоуправе у пројекту за расељена лица Доспеће I квартала за плаћање пореза на имовину ...


Ресторан Гранд уступљен Економско-трговинској школи

Градске власти одлучиле су да се Ресторан Гранд уступи Економско-трговинској школи за извођење практичне наставе, као школска радионица - ресторан и биће отвореног типа.

Одељења угоститељске струке Економско-трговинске школе обављаће практичну наставу, поред модерног школског ресторана који поседује сва средства неопходна за обуку ученика, и у некадашњем Гранд ресторану.

Планира се да доњи део ресторана почне са радом током лета, са отвореном баштом и асортиманом јела и пића као и у осталим угоститељским објектима ресторанског типа и мора да одговара свим професионалним стандардима, док ће се спратни део користити за обуку ученика (постављање столова и сл.).

Министарство просвете, науке и технолошког развоја одобрило је Економско-трговинској школи проширење делатности у оквиру угоститељства, трговине и образовања, па ће  школа, на основу тога, моћи да отвори ресторан отвореног типа.

У ресторану ће радити наставници угоститељске струке и њихови ученици, којих у оквиру 17 одељења има око 500 и на тај начин ће се обезбедити услови које ће имати мало која школа у Србији и које на то имају законску обавезу у новој мрежи школа.

Локална самоуправа сносиће материјалне трошкове опремања ресторана, а школа ће својим радом обезбеђивати срества за извођење наставе и опремање школе.

Одељење за урбанистичко-комуналне, имовинско-правне, пословни простор и инспекцијске послове упутило је допис Дирекцији за изградњу, урбанизам и грађевинско земљиште Смедерево, у коме се тражи да уради предмер и предрачун потребних радова како би се овај пословни простор довео у функцију пословања. Дирекција је већ данас започела тај посао, а преостаје да се изврши преглед инсталација и уређаја и утврди њихова исправност, као и опремање ресторана (инвентар).

Економско-трговинска школа у Смедереву има полувековну традицију средњошколског образовања и васпитања младих генерација, а данас школује ученике у два подручја рада (образовни профили у четворогодишњем трајању) 1. економија, право и администрација и 2. трговина, угоститељство и туризам и образовни профили у трогодишњем трајању, за занимања: конобар, кувар и посластичар.

У школској 2012/13. години ова школа има уписаних око 1.150 ученика.