Смедерево, град поезије – уручен „Златни кључ“ немачком песнику Марселу Бајеру Свечано уручена донација Владе Јапана ТТПШ „Деспот Ђурађ“ Обележен Дан ослобођења Смедерева у Другом светском рату ... Успешно реализован пројекат „Караван игре“ у Смедереву


Рок за отпис камата и мировање пореског дуга 31. март 2013. године

Одељење за финансије и локалну пореску администрацију Градске управе Смедерево обавештава пореске обвезнике са територије града Смедерева да је Влада Републике Србије својим закључком 05 број: 43-1688/2013 од 28. фебруара 2013.године продужила рок за остваривање права на условни отпис камата и мировање пореског дуга до 31. марта 2013.године.

Сходно наведеном, позивају се сви порески обвезници који имају неизмирене обавезе по основу пореза на имовину, локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, накнаде за заштиту и унапређивање животне средине и накнаде за коришћење грађевинског земљишта, да искористе могућност за условни отпис камата и мировање пореског дуга тако што ће до 31. марта 2013.године уплатити обавезе које су доспеле за плаћање у периоду 01. новембар 2012.год. – 31. марта 2013.године.

За све додатне информације грађани се могу обратити Одељењу локалне пореске админстарције Градске управе града Смедерева.