Одржан састанак са представницима Општег удружења предузетника Смедерево Поптисан уговор о реконструкцији Улице Војводе Ђуше ... Одржана 9. седница Савета за безбедност саобраћаја Смедерево домаћин финалног Купа Србије у рукомету


СИЕПА - додела бесповратних финансијских средстава за директне инвестиције

Агенција за страна улагања и промоцију извоза (SIEPA) продужила је рок до 3. августа 2012. за достављање пријава на Јавни позив за доделу бесповратних финансијских средстава за директне инвестиције.
Јавни позив је упућен привредним друштвима која реализују инвестиционе пројекте у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине или стратешке реализују стратешке пројекте из области туризма.
Средства се не могу доделити за инвестиционе пројекте у области примарне пољопривредне производње, трговине, угоститељства, производње угља и синтетичких влакана, нити привредним друштвима којима је у претходних 12 месеци износ уписаног капитала смањен за више од 50% тог капитала, али не испод законом прописаног минимума, против којих је покренут стечајни поступак или испуњавају законом прописане услове за покретање стечајног поступка,
која имају доспеле, а неизмирене обавезе према Републици Србији, којима су из буџета Републике Србије већ додељена средства за исте намене, као и предузећима чији је оснивач или већински власник Република Србија.
За greenfield i brownfield пројекте у производном сектору, сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине или стратешке пројекте из области туризма, бесповратна средства се додељују у износу од 4.000 до 10.000 евра по сваком раднику запосленом на неодређено време у року од три године од дана закључења уговора о додели средстава.
За пројекте од посебног значаја - инвестиције чија вредност износи најмање 200 милиона евра и којом се обезбеђује отварање најмање 1.000 нових радних места, у периоду од највише десет година од дана закључења уговора о додели средстава, бесповратна средства се додељују у износу до 17% укупне вредности инвестиције.
За велике инвестиционе пројекте - инвестиције чија вредност износи најмање 50 милиона евра и којом се обезбеђује отварање најмање 300 нових радних места, у периоду од највише десет година од дана закључења уговора о додели средстава, бесповратна средства се додељују у износу до 20% укупне вредности инвестиције.
За средње инвестиционе пројекте - инвестиције чија вредност износи најмање 50 милиона евра и којом се обезбеђује отварање најмање 150 нових радних места, у периоду од највише десет година од дана закључења уговора о додели средстава, бесповратна средства се додељују у износу до 10% укупне вредности инвестиције.
Отварање пристиглих пријава је 15. августа 2012. године у просторијама Агенције за страна улагања и промоцију извоза. Документација достављена након истека овог рока неће се узимати у обзир.
Текст уредбе, листа локалних самоуправа које су сврстане у четврту групу и девастирана подручја, листа стратешких пројеката из области туризма и образац пријаве могу се преузети на сајту Агенције за страна улагања и промоцију извоза (www.siepa.gov.rs) или лично у просторијама Агенције.


                            КАБИНЕТ ГРАДОНАЧЕЛНИКА